การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง - ตัวแปร

All_Plan.png

เพื่อให้ผู้ค้าสามารถแก้ไขข้อความเริ่มต้นได้ SHOPLINE จึงได้จัดเตรียมฟีเจอร์ “การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง” ซึ่งทำให้ผู้แก้ไขสามารถเพิ่มข้อความและเชื่อมต่อไปยังอีเมลการแจ้งเตือนและข้อความ เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สามารถกำหนดได้เองมากขึ้น บทความเสริมนี้ใช้สำหรับเพื่อคัดลอกและเพิ่มตัวแปรลงในเทมเพลตการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการแก้ไข โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีฟีเจอร์ “ปรับแต่งการแจ้งเตือน” เพื่อเปิดการใช้งานฟีเจอร์ SMS กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า

สำหรับรายละเอียดการดำเนินการและขั้นตอนอื่นๆ กรุณาอ้างอิงได้ที่สองบทความด้านล่างนี้:

 

1. รายชื่อตัวแปร

ด้านล่างต่อไปนี้เป็นตัวแปรที่สามารถใช้ในการแจ้งเตือนแต่ละครั้ง กรุณาใช้ "Control + F" (สำหรับ Window) หรือ "Command + F" (สำหรับ iOS) เพื่อค้นหาคีย์เวิร์ด

A. ตัวแปรสำหรับการแจ้งเตือนสมาชิก

การแจ้งเตือนสำหรับสมาชิก

ตัวแปร

คำอธิบาย

ตัวแปรที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับการแจ้งเตือนสมาชิก

{{shop.name}}

ชื่อร้านค้าของคุณ

{{customer.name}}

ชื่อลูกค้า

{{notification.url}}

URL สั้นของร้านค้า

การแจ้งเตือนการตั้งค่า/การนำเข้าบัญชีสมาชิก

{{notification.url}}

ตั้งค่ารหัสผ่าน URL

การแจ้งเตือนการอัปเกรดสมาชิก

{{customer.tier.name}}

ระดับสมาชิกของลูกค้า

{{customer.tier.member_discount}}

ส่วนลดตามระดับสมาชิกของลูกค้า

กำหนดการแจ้งเตือนเครดิตร้านค้า

{{store_credit.value}}

กำหนดจำนวนเครดิตร้านค้า

{{store_credit.credit_balance}}

จำนวนเครดิตร้านค้าคงเหลือของลูกค้า

การแจ้งเครดิตร้านค้าหมดอายุ

{{expiry_credit_amount}}

จำนวนเครดิตร้านค้าที่หมดอายุ

{{store_credit.end_at}}

วันหมดอายุของเครดิตร้านค้า

การแจ้งเตือนเครดิตต้อนรับ

{{store_credit.value}}

จำนวนเครดิตต้อนรับ

{{store_credit.credit_balance}}

เครดิตคงเหลือของลูกค้า

การแจ้งเตือนเครดิตวันเกิด

{{store_credit.value}}

จำนวนเครดิตวันเกิด

{{store_credit.credit_balance}}

เครดิตคงเหลือของลูกค้า

การแจ้งเตือนเครดิตรางวัลการสั่งซื้อสินค้า

{{store_credit.value}}

จำนวนเครดิตรางวัลการสั่งซื้อสินค้า

{{store_credit.credit_balance}}

เครดิตคงเหลือของลูกค้า

การแจ้งเตือนการแนะนำสมาชิก

(ถึงผู้อ้างอิง)

{{customer.name}}

ชื่อผู้อ้างอิง

{{store_credit.value}}

เครดิตรางวัลของผู้อ้างอิงจะถูกมอบให้กับผู้อ้างอิงหลังจากที่สมาชิกใหม่ทำการสั่งซื้อ

การแจ้งเตือนการแนะนำสมาชิก

(ถึงสมาชิกใหม่)

{{customer.name}}

ชื่อสมาชิกใหม่

{{store_credit.value}}

จำนวนเครดิตจากการแนะนำสมาชิก

การแจ้งเตือนรางวัลผู้แนะนำ

(ถึงผู้อ้างอิง)

{{customer.name}}

ชื่อผู้อ้างอิง

{{store_credit.value}}

เครดิตรางวัลผู้อ้างอิง

{{store_credit.credit_balance}}

เครดิตคงเหลือของลูกค้า

กำหนดการแจ้งเตือนคะแนนสมาชิก

{{member_point.value}}

จำนวนคะแนนสมาชิก

{{member_point.point_balance}}

ยอดคะแนนสมาชิกของลูกค้า

การแจ้งเตือนรับคะแนน

{{member_point.value}}

คะแนนที่ได้รับจากคำสั่งซื้อ

{{member_point.point_balance}}

คะแนนคงเหลือของลูกค้า

 

การแจ้งเตือนคูปอง

 

{{promotion.title}} 

ชื่อโปรโมชัน

{{promotion.start_at}}

วันเริ่มต้นโปรโมชัน

{{promotion.end_at}}

วันสิ้นสุดโปรโมชัน

 

B. ตัวแปรสำหรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ

การแจ้งเตือนสำหรับสมาชิก

ตัวแปร

คำอธิบาย

ตัวแปรที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ

{{shop.name}}

ชื่อร้านค้าของคุณ

{{order.seller.email}}

อีเมลร้านค้าของคุณ

{{notification.url}}

URLของร้านค้าโดยย่อ

เกี่ยวกับลูกค้า

{{customer.name}}

ชื่อของลูกค้า

{{customer.email}}

อีเมลของลูกค้า

{{customer.phone | mask: phone}}

เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า (เลขกลาง 3 ตัวจะถูกปิด)

{{customer.gender}}

เพศของลูกค้า

{{customer.birthday | date: "%b %d, %Y"}}

วันเกิดลูกค้า

{{customer.attributes}}

{{attribute | first}}

{{attribute | last}}

ช่องที่กำหนดเองของลูกค้า

เกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

{{order.customer_url}}

URL คำสั่งซื้อ

{{order.status_label}}

สถานะคำสั่งซื้อ

{{order.remarks}}

หมายเหตุคำสั่งซื้อ

{{customer.attributes}}

{{attribute | first}}

{{attribute | last}}

ช่องที่กำหนดเองของคำสั่งซื้อ

{{order.payment_slip_url}}

ชำระเงินและอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน

{{order.created_at | date: "%Y-%m-%d %H:%M%p"}}

วันที่สร้างคำสั่งซื้อ

{{order.order_number}}

หมายเลขคำสั่งซื้อ

เกี่ยวกับการชำระเงิน

{{order.subtotal_price}}

ยอดรวมทั้งหมด

{{order.discount_price}}

ส่วนลด

{{order.custom_discount_price}}

จำนวนส่วนลดทั้งหมดที่กำหนดเอง

{{order.applied_user_credit}}

เครดิตร้านค้าที่ถูกใช้

{{order.redeemed_points_to_cash}}

คะแนนสมาชิกที่ถูกใช้แลกเป็นเงินสด

{{order.redeemed_points_to_cash_amount}}

คะแนนที่ถูกใช้สำหรับส่วนลด

{{order.delivery_fee}}

ค่าจัดส่ง

{{order.exclusive_tax.fee}}

ค่าธรรมเนียมภาษี

{{order.total_price}}

ราคาทั้งหมด

{{order.inclusive_tax}}

{{order.inclusive_tax.name}}

{{order.inclusive_tax.rate}}

{{order.inclusive_tax.fee}}

รวมภาษี

{{order.earned_credit_value}}

เครดิตที่ได้รับหลังชำระเงินแล้ว

{{order.redeemed_points_to_gift}}

คะแนนที่ถูกใช้เพื่อแลกรับของขวัญ

{{order.earned_points_pending_days}}

{{order.earned_points}}

วันที่ให้คะแนน

{{order.order_payment.status_label}}

สถานะการชำระเงิน

{{order.order_payment.name}}

ตัวเลือกการชำระเงิน

{{order.order_payment.instructions}}

คำแนะนำการชำระเงิน

{{order.order_payment.instruction_image}}

{{order.order_payment.instruction_image.src | img_url: '750x'}}

{{order.order_payment.instruction_image | img_url: '750x'}}

รูปภาพคำแนะนำการชำระเงิน

{{order.order_payment.txn_id}}

ID ธุรกรรม PayPal

{{order.order_payment.type}}

ประเภทการชำระเงิน

{{order.order_payment.transaction_id}}

ID การทำธุรกรรม

{{order.order_payment.fee}}

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

{{order.subtotal_price}}

ยอดรวมทั้งหมด

{{order.discount_price}}

ส่วนลด

เกี่ยวกับการจัดส่ง

{{order.order_delivery.status_label}}

สถานะการจัดส่ง

{{order.order_delivery.name}}

ตัวเลือกการจัดส่ง

{{order.delivery_date}}

{{order.delivery_time_slot}}

วันที่จัดส่ง

{{order.order_delivery.description}}

คำอธิบายการจัดส่ง

{{order.order_delivery.address.address.address1}}

ที่อยู่

{{order.order_delivery.address.address.address2}}

{{order.order_delivery.address.address.city}}

{{order.order_delivery.address.address.state}}

{{order.order_delivery.address.address.country}}

{{ order.order_delivery.address.address.postcode }}

{{order.order_delivery.recipient_name}}

ชื่อผู้รับ

{{order.order_delivery.recipient_phone}}

เบอร์โทรศัพท์ผู้รับ

{{order.order_delivery.location_code}}

รหัสร้านรับสินค้า

{{order.order_delivery.location_name}}

ชื่อร้านรับสินค้า

{{order.order_delivery.delivery_name_title}}

ชื่อบริษัทจัดส่งสินค้า

{{order.order_delivery.delivery_name}}

ชื่อบริษัทจัดส่งสินค้า

{{order.order_delivery.tracking_number}}

หมายเลขติดตามพัสดุ

{{order.order_delivery.url}}

URL ติดตามการจัดส่ง

{{order.order_delivery.shipment_number}}

หมายเลขการจัดส่ง

{{order.order_delivery.sn_id}}

ID การจัดส่งแบบ Shop-to-Shop

{{line_item.catcher_delivery_status}}

สถานะการจัดส่งจากผู้ผลิต

เกี่ยวกับสินค้า

{{order.line_items}}

คำสั่งซื้อสินค้า

{{line_item.image_url}}

รูปภาพสินค้า

{{line_item.title}}

ชื่อสินค้า

{{line_item.type}}

ประเภทสินค้า

{{line_item.variation_names}}

{{name}} for loop

ชื่อตัวเลือก

{{line_item.child_products}}

สินค้าแบบแพ็ครวม

{{child_product.title}}

ชื่อสินค้าแบบแพ็ครวม

{{child_product.variation_names}}

ชื่อตัวเลือกสินค้าแบบแพ็ครวม

{{line_item.quantity}}

จำนวนสินค้า

{{line_item.item_points}}

คะแนนที่ใช้ในการแลกสินค้า

{{line_item.price}}

ราคาสินค้า

{{line_item.preorder_note}}

หมายเหตุสำหรับสินค้าพรีออเดอร์

{{line_item.total_points}}

คะแนนทั้งหมด

{{line_item.total_price}}

ราคาทั้งหมด

เกี่ยวกับคำสั่งซื้อแบบสมาชิกรายงวด


 

{{product_subscription.next_billing_at}}

เวลาการสร้างคำสั่งซื้อต่อไป

{{subscription_product.title}}

สินค้าแบบสมาชิกรายงวด

{{product_subscription.recurring_count}}

สมาชิกรายงวด

{{product_subscription.next_recurring_count}}

จำนวนสมาชิกแบบรายงวด

{{product_subscription.duration}}

รอบสมาชิกรายงวด

{{product_subscription.recurring_count_limit}}

ขีดจำกัดสมาชิกรายงวด

เกี่ยวกับแยกคำสั่งซื้อ

{{order.parent_order_number}}

สร้างหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ (แยกคำสั่งซื้อ) แล้ว

 

2. รายการตัวแปรสำหรับการแจ้งเตือนที่กำหนดเองแบบใหม่ 11 แบบ

 • การแจ้งอัปโหลดสลิปการชำระเงิน, การแจ้งเตือนข้อความการสั่งซื้อ, การแจ้งเตือนการยืนยันอีเมล, การแจ้งเตือนการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, การแจ้งเตือนข้อความร้านค้า, การแจ้งเตือนตะกร้าที่รอการชำระเงิน และ  การแจ้งเตือนสินค้าได้ถูกเพิ่มสต็อก - คลิกที่นี่
 • ตัวแปรสำหรับการแจ้งเตือนการยกเลิกคำสั่งซื้อ การแจ้งเตือนการคืนการชำระเงินของ SHOPLINE - คลิก ที่นี่
 • การแจ้งเตือนคำขอคืนคำสั่งซื้อของลูกค้า, การแจ้งเตือนอัปเดตสถานะการส่งคืนคำสั่งซื้อ - คลิก ที่นี่

 

3. หมายเหตุ

 • หากคุณเปิดการแจ้งเตือน “ส่งข้อความ SMS นี้” เพื่อที่จะใช้งานฟีเจอร์ส่ง SMS SHOPLINE จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการการส่ง SMS รายเดือน
 • ตัวอย่างของจำนวนตัวอักษรสำหรับหัวข้ออีเมลและข้อความSMS ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ใช้เป็นจำนวนตัวอักษรบังคับสุดท้าย จำนวนตัวอักษรจะขึ้นอยู่กับข้อความที่แปลงจากตัวแปรต่างๆ เช่น {{store_cred.credit_balance}}
 • ปุ่มเปิดใช้งาน “การส่งแจ้งเตือนอัปเดตสถานะคำสั่งทาง SMS” ถูกลบออกจากหน้าการตั้งค่าคำสั่งซื้อ เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานฟีเจอร์การแจ้งเตือนทาง SMS ไปที่หน้าแก้ไขการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
  6-updated.png
 • ตัวแปรและ URL ที่แสดงในหน้าตัวอย่างเป็นแค่ตัวอย่างของวิธีการแปลงตัวแปรต่างๆ โปรดอ้างอิงไปยังรายการตัวแปรสำหรับการแก้ไขเนื้อหาที่แท้จริงของข้อความ
 • ระบบยังไม่มีการรองรับการแปลหลายภาษา หากคุณป้อนเนื้อหาภาษาอังกฤษในช่องภาษาจีนตัวเต็ม ลูกค้าที่ตั้งค่าการได้รับความในภาษาจีนตัวเต็มจะได้รับข้อความเป็นภาษาอังกฤษ โปรดทำการยืนยันในช่องภาษาก่อนทำการแก้ไข
 • ระบบจะกำหนดภาษาของการแจ้งเตือนที่ลูกค้าได้รับตามสถานะการเข้าสู่ระบบของลูกค้า ไม่ว่าจะมีการแก้ไขภาษาของร้านค้าหรือไม่:
  • ลูกค้ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบและยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาของร้านค้า: ภาษาเริ่มต้นของร้านค้า (ขึ้นอยู่กับภาษาของบราวเซอร์ของลูกค้าหรือตัวเลือกที่กำหนดเองโดยผู้ค้า)
  • ลูกค้ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบและได้เปลี่ยนภาษาของร้านค้าแล้ว: ภาษาของร้านค้าที่ลูกค้าทำการเปลี่ยนล่าสุด
  • ลูกค้าได้เข้าสู่ระบบและยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนภาษาของร้านค้า: ภาษาของบราวเซอร์ของลูกค้า
  • ลูกค้าได้เข้าสู่ระบบและได้เปลี่ยนภาษาของร้านค้า: ภาษาของร้านค้าที่ลูกค้าเปลี่ยนล่าสุด

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น