[เร็วๆ นี้] การยืนยันโดเมน Facebook

All_Plan.png

Facebook แนะนำให้คุณดำเนินการตรวจสอบยืนยันธุรกิจของคุณตามมาตราการรักษาความปลอดภัยและเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างคุณและลูกค้าของคุณ การตรวจสอบยืนยันธุรกิจโดย Facebook เกี่ยวข้องกับทั้ง การตรวจสอบยืนยันธุรกิจ และ การยืนยันโดเมน การยืนยันว่าธุรกิจของคุณถูกต้องโดยแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องดำเนินการยืนยันหากคุณต้องการสมัครใช้งานร้านค้าบน Instagram

โดเมนของคุณเป็นสินทรัพย์ที่มีขององค์กร ดังนั้นก่อนการยืนยัน เราขอแนะนำให้คุณยืนยันว่าแพลตฟอร์มการจัดการ Facebook ขององค์กรที่คุณใช้นั้นเป็นเจ้าของและได้รับการจัดการโดยบริษัทของคุณ ซึ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นของการโอนย้ายสินทรัพย์และการจัดการ

*โปรดทราบ: การใช้งาน Facebook Pixel จะสามารถใช้งานได้ในชื่อโดเมนเฉพาะเท่านั้น ซึ่งชื่อโดเมนฟรีจาก SHOPLINE จะไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ กรุณายืนยันโดเมนกับโฮสต์ของเวปไซต์ของคุณโดยใช้การยืนยัน DNS (DNS verification) และ TXT record จาก Facebook หาก 301 redirect ของโดเมนของคุณไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น URL ของร้าน

บทความนี้จะแนะนำหัวข้อต่างๆ ดังนี้:

 

1. การยืนยันโดเมนบน Facebook

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบตัวจัดการธุรกิจ Facebook  

ตัวจัดการธุรกิจ Facebook เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการสินทรัพย์และผู้คนที่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้าเพจ Facebook เพื่อที่จะยืนยันโดเมนบน Facebook คุณจะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มโดยใช้ข้อมูลบัญชีร้านค้าของคุณ

หากคุณยังไม่มีตัวจัดการธุรกิจ หรือยังไม่ได้ตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจ กรุณาอ้างอิงถึงบทความนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้ง Facebook Business Extension (FBE)

ในหน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE ไปที่ [การตลาดและการติดตามข้อมูล] > [การตลาด] จากนั้นคลิกปุ่ม [ติดตั้ง] ถัดจาก “Facebook Business Extension”

*โปรดทราบ: หากคุณยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน จะมีข้อความ “การยืนยันล้มเหลว, โปรดยืนยันอีกครั้ง” ปรากฏขึ้นเป็นสีเทา

TH-FB_domain_verification-1.png

ขั้นตอนที่ 3

ทำตามขั้นตอนในบทความ การตั้งค่า Facebook Business Extension เพื่อดำเนินการ
ติดตั้งให้เสร็จสิ้น เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว คลิกที่
Done ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง FBE

TH-FB_domain_verification-2.png

หลังจาก FBE ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อความการยืนยันจะปรากฏที่มุมขวาของหน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE

*โปรดทราบ: บัญชี Facebook ธุรกิจแต่ละบัญชีจะถูกใช้เพื่อยืนยันโดเมนใดโดเมนหนึ่งเท่านั้น

TH-FB_domain_verification-3.png

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบการยืนยัน meta tag

ที่หน้าแอดมิน SHOPLINE ไปที่ [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าพื้นฐาน] หาก FBE ได้ถูกติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว meta tag ของการยืนยันโดเมนบน Facebook จะปรากฏในช่องที่เกี่ยวข้องในส่วนของ “เครื่องมือโดเมนของบุคคลภายนอก” 

meta tag จะไม่สามารถถูกแก้ไขได้โดยตรง ผู้ค้าต้องถอนการติดตั้ง FBE หากต้องการแก้ไขข้อมูล meta tag ด้วยตนเอง

TH-FB_domain_verification-4.png

ขั้นตอนที่ 5 เสร็จสิ้นการยืนยัน

กลับไปที่ ตัวจัดการธุรกิจ Facebook (Facebook Business Manager) จากนั้นไปที่ [Setting (การตั้งค่า)] > [Business Settings (การตั้งค่าธุรกิจ)] > [Brand Safety (ความปลอดภัยของแบรนด์)] > [Domains (โดเมน)] สถานะสีเขียวแสดง “Verified (ยืนยันแล้ว)” จะปรากฏถัดจากชื่อโดเมน

TH-FB_domain_verification-5.png

 

2. ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Facebook

การยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Facebook ที่ถูกเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้าจะยกเลิกการติดตั้ง FBE ในขณะเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ [การตลาดและการติดตามข้อมูล] > [การตลาด] คลิกที่ปุ่ม ยกเลิกการเชื่อมต่อ ถัดจาก “Facebook Business Extension (FBE)” จากนั้นคลิก ตกลง ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

TH-FB_domain_verification-6.png

โดเมนที่ถูกยืนยันก่อนหน้าจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อในขณะเดียวกัน

TH-FB_domain_verification-7.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าพื้นฐาน] แล้วเลื่อนลงมาไปที่ เครื่องมือโดเมนของบุคคลภายนอก meta tag ที่ได้รับการยืนยันสำหรับ “Facebook” จะปรากฏเป็นสีเทาและไม่สามารถแก้ไขได้

TH-FB_domain_verification-4.png

 

3. ปัญหาในการยืนยันโดเมน

การยืนยันอาจไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

  1. บัญชีตัวจัดการธุรกิจของ Facebook มีหลายบัญชี: ซึ่งแต่ละบัญชีจะสามารถใช้ได้กับการยืนยันโดเมนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากคุณมีการลงชื่อเข้าใช้ตัวจัดการธุรกิจของ Facebook โดยใช้บัญชีที่แตกต่างจากบัญชีที่ใช้ติดตั้ง FBE คุณจะไม่สามารถใช้ในการยืนยันโดเมนได้
  2. มีการอัปเดตชื่อโดเมน: หากคุณได้อัปเดตชื่อโดเมนของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องดำเนินการยืนยันโดเมนอีกครั้ง หรือยกเลิกการติดตั้ง FBE
  3. วิธีการยืนยันโดยไม่ใช่ HTML: หากคุณได้ดำเนินการยืนยันโดยใช้วิธีการแบบ DNS แล้ว สถานะการยืนยันในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE จะยังคงเป็น ยังไม่ได้รับการยืนยัน สำหรับสถานะการยืนยันนั้น โปรดตรวจสอบสถานะปัจจุบันของโดเมนคุณได้ในตัวจัดการธุรกิจของ Facebook (Facebook Business Manager)

 

4. หมายเหตุ

 • หากคุณได้ติดตั้ง FBE และยังไม่สามารถยืนยันโดเมนได้ คลิกที่ปุ่ม [แก้ไขสินทรัพย์ (Edit Assets)] หรือยกเลิกการติดตั้งแล้วติดตั้ง FBE  อีกครั้ง
 • FBE รองรับการยืนยันแบบการใช้ meta tag HTML เท่านั้น: หากคุณได้ดำเนินการยืนยันโดยใช้วิธีการแบบ DNS แล้ว สถานะการยืนยันในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE จะยังคงเป็น “ยังไม่ได้รับการยืนยัน” สำหรับสถานะการยืนยันนั้น
  โปรดตรวจสอบสถานะปัจจุบันของโดเมนคุณได้ในตัวจัดการธุรกิจของ Facebook (Facebook Business Manager)
   
 • การยืนยันโดเมนนั้นจะรองรับการยืนยันผ่านตัวจัดการธุรกิจ Facebook เดียวเท่านั้น หากโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้วบนแพลตฟอร์ม A แต่แพลตฟอร์ม B ถูกเลือกใช้เมื่อดำเนินการ สถานะของการยืนยันในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE จะยังคงเป็น “ยังไม่ได้รับการยืนยัน”
 • ปัจจุบัน FBE สนับสนุนการยืนยันแบบอัตโนมัติกับโดเมน SHOPLINE เท่านั้น หากคุณต้องการยืนยันโดเมนที่ไม่ใช่ SHOPLINE หรือ โดเมนย่อย คุณจะต้องทำการยืนยันในตัวจัดการธุรกิจ Facebook ร้านค้าจะสามารถนำโฆษณาออกหลังจาก โดเมน/ โดเมนย่อยได้ถูกยืนยันแล้วเท่านั้น
 • เพื่อติดตั้งหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ FBE บัญชี Facebook ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่ในปัจจุบันนั้นจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ FBE บนตัวจัดการบัญชีธุรกิจ Facebook สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการอนุญาตสิทธิ์เหล่านี้ กรุณาอ้างอิงได้ที่บทความนี้
 • หากยกเลิกการเชื่อมต่อ FBE  Facebook พิกเซลใดๆ ที่ติดตั้งโดย FBE อยู่นั้นจะถูกลบออกไปด้วย เพื่อลดการหยุดการทำงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า FBE ได้รับการติดตั้งใหม่อย่างรวดเร็ว หรือคุณไม่ได้มี Facebook Dynamic Ads ที่กำลังทำงานอยู่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วนคำถามที่พบบ่อยนี้
 • หากคุณซื้อโดเมนจาก Hinet คุณอาจไม่สามารถเสร็จสิ้นการยืนยันโดยการติดตั้ง FBE ได้ กรุณายืนยันแบบ DNS แทน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงได้ที่ส่วนคำถามที่พบบ่อยนี้

 

อ่านเพิ่มเติม:

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น