การยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า | การจัดการคำสั่งซื้อ

e-commerce_social_commerce.png

ลูกค้านั้นต้องการที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องมาจากการใส่ข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งหรือ
การเลือกตัวเลือกสินค้าผิด ตอนนี้สามารถที่จะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเองด้วย
การทำการเข้าสู่ระบบไปที่ “บัญชีของฉัน” ที่หน้าร้านค้าและไปที่ส่วนของ “คำสั่งซื้อ”

*หมายเหตุ:

1. เพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง ผู้ค้าจะต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์การยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้าในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE และคำสั่งซื้อของลูกค้าจะต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในบทความนี้

2. ถ้าหากคุณได้ทำการตั้งค่าเครดิตรางวัลเมื่อสั่งซื้อ รางวัลเครดิตจะส่งเมื่อคำสั่งซื้อนั้นตรงกับเงื่อนไข และสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้นถูกเปลี่ยนเป็น “ชำระเงินแล้ว”
ถ้าหากลูกค้าทำการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยการใช้ฟีเจอร์ยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า คำสั่งซื้อใดๆที่มีเครดิตรางวัลจะไม่ถูกหักโดยอัตโนมัติ ผู้ค้าจะต้องทำการหักเครดิตรางวัลเมื่อ
สั่งซื้อด้วยตนเองเมื่อคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกจากฟีเจอร์ยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า
โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการเปิดใช้งานฟีเจอร์ยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า

บทความนี้จะครอบคลุมถึงเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 

1. วิธีการเปิดใช้งานยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้าใน
หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE

i. เปิดสวิตช์หลัก

เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยตนเองจากการใช้ฟีเจอร์ยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า อันดับแรกต้องทำการเปิดปุ่มยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้าใน [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าคำสั่งซื้อ] จากนั้นเลือกถ้าหากให้แลกคืนเครดิตสำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก คลิกที่ปุ่ม [อัปเดต] ที่ด้านล่างของหน้าต่างเพื่อทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_1.png

 

ii. เปิดปุ่มการใช้งานย่อยของแต่ละตัวเลือกการชำระเงิน

ไปที่  [การตั้งค่า] > [ตัวเลือกการชำระเงิน] คลิกที่ปุ่ม [แก้ไข] ที่อยู่ถัดจากตัวเลือกการ
ชำระเงิน จากนั้นทำการเปลี่ยนปุ่มเป็น “เปิด” ของ “ยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า”

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_2.png

*หมายเหตุ:

ปุ่มหลักของ “ยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า” ที่อยู่ที่  [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าคำสั่งซื้อ] ถ้าหากปุ่มหลักนั้นปิดอยู่ ลูกค้าจะไม่สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้แม้ว่าปุ่มย่อยสำหรับตัวเลือกการ
ชำระเงินนั้นเปิด

 

2. เมื่อไหร่ที่ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ
ด้วยตนเองได้?

ลูกค้าสามารถดำเนินการยกเลิกจากลูกค้าด้วยการใช้ฟีเจอร์นี้เมื่อคำสั่งซื้อของพวกเขานั้น
ตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

i. คำสั่งซื้อนั้นมีสถานะที่ถูกต้อง

เพื่อการใช้ฟีเจอร์ยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า คำสั่งซื้อนั้นจะต้องตรงกันเงื่อนไขที่มีสถานะ
ดังต่อไปนี้:

 • สถานะคำสั่งซื้อ = เปิด
 • สถานะการชำระเงิน = ยังไม่ได้ชำระ; ชำระแล้ว
 • สถานะการชำระเงิน = ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (ตัวเลือกการจัดส่งที่ได้เชื่อมต่อไว้) ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกแล้ว/หมดอายุแล้ว (ตัวเลือกการจัดส่งอื่นๆ)

หลังจากคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกสำเร็จ:

ตัวเลือกการชำระเงินที่กำหนดเอง: สถานะคำสั่งซื้อจะถูกอัปเดตเป็น “ยกเลิกแล้ว” และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการชำระเงินหรือสถานะการจัดส่ง

ตัวเลือกการชำระเงินที่ได้เชื่อมต่อไว้: สถานะคำสั่งซื้อจะถูกอัปเดตเป็น “ยกเลิกแล้ว” สถานะการชำระเงินจะยังคงเป็น “ชำระเงินแล้ว”

 

ii. ลูกค้าที่สมัครสมาชิกและได้ทำการเข้าสู่ระบบร้านค้า

ถ้าหากลูกค้าได้ทำการเข้าสู่ระบบเมื่อพวกเขาได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าแล้ว:

เพื่อทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถไปที่ [บัญชีของฉัน] > [รายการคำสั่งซื้อ] >
คลิก [ดู] > [ยกเลิกคำสั่งซื้อ]

ถ้าหากลูกค้าไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบในขณะที่ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า:

เพื่อทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถใช้อีเมลที่ทำการลงทะเบียนกับร้านค้าในการสมัครสมาชิกกับร้านค้า หรือทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกร้านค้า เมื่อพวกเขาได้สมัครเป็นสมาชิกได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ ด้วยการใช้รหัสผ่านในการสมัครอีเมล ลูกค้าสามารถไปที่ 
[บัญชีของฉัน] > [รายการคำสั่งซื้อ] > คลิก [ดู] > [ยกเลิกคำสั่งซื้อ] ที่หน้าดำเนินการสั่งซื้อเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ

  

3. ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้อย่างไรในหน้าร้านค้า?

ขั้นตอนที่ 1

ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบไปยังบัญชีสมาชิก จากนั้นไปที่ [บัญชีของฉัน] > [รายการคำสั่งซื้อ] จากนั้นหาคำสั่งซื้อที่พวกเขาต้องการยกเลิกและคลิก [ดู] เพื่อทำการเข้าสู่หน้ารายละเอียดและดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อ ไปที่ด้านล่างของหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อและคลิกไปที่ปุ่ม [ยกเลิกคำสั่งซื้อ]

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_3.png

 

ขั้นตอนที่ 2.

เลือกเหตุผลของการยกเลิกจากในเมนู หรือเลือก “อื่นๆ” และใส่เหตุผลเข้าไป

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_4.png

 

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากการเลือกเหตุผลของการยกเลิกคำสั่งซื้อ คลิก “ยกเลิกคำสั่งซื้อ” เพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ ถ้าหากคำสั่งซื้อตรงกับเงื่อนไขด้านบน คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกอย่างเสร็จสมบูรณ์

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_5.png

 

ถ้าหากคำสั่งซื้อนั้นถูกเปลี่ยนระหว่างกระบวนการ (เช่น สถานะการจัดส่งสินค้านั้นถูกเปลี่ยนจาก “ยังไม่เสร็จสมบูรณ์” เป็น “กำลังจัดส่ง”) จากนั้นคำสั่งซื้อจะไม่ถูกยกเลิกเนื่องจาก
คำสั่งซื้อนั้นไม่ตรงกับเงื่อนไขด้านบนอีกต่อไป

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_6.png

 

*หมายเหตุ: ระบบจะดำเนินการตามคำสั่งถ้าหากการยกเลิกนั้นได้รับการยืนยันแล้ว

 1. การคืนสินค้าคงคลังและการใช้รหัสโปรโมชั่น
 2. ถ้าหากผู้ค้านั้นได้เปิดใช้งานการตั้งค่า “คืนเครดิต & คะแนนหลังจากการยกเลิก” และเครดิตยังไม่หมดอายุ เครดิตที่ถูกใช้ในคำสั่งซื้อจะได้คืน
 3. ผู้ค้าและลูกค้าจะได้รับอีเมลที่มีหัวข้อดังนี้:
 • สำหรับผู้ค้า: [ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ] ลูกค้า: xxx  คำสั่งยกเลิก # หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • สำหรับลูกค้า: [SHOPLINE] คำยืนยันการยกเลิกคำสั่งซื้อ #หมายเลขคำสั่งซื้อ

4. ถ้าหากใบแจ้งหนี้มีปัญหา ผู้ค้าจะได้รับอีเมล  [ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ- ยืนยันเพื่อยกเลิก
ใบแจ้งหนี้เดิม] ลูกค้า:xxx คำสั่งยกเลิก # หมายเลขคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ: ระบบจะไม่ทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้เดิมโดยอัตโนมัติ เมื่อลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ

 

การแจ้งเตือนที่ได้รับจากลูกค้าและร้านค้า

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_7.png

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_8.png

 

 

4. วิธีการตรวจสอบรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

i. แท็บ “การยกเลิกโดยลูกค้า” ในคำสั่งซื้อ

ไปที่ [การจัดการคำสั่งซื้อ] > [คำสั่งซื้อ] > [การยกเลิกโดยลูกค้า] ผู้ค้าสามารถตรวจสอบรายการของคำสั่งซื้อที่ลูกค้านั้นส่งคำร้องขอให้ยกเลิกได้:

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_9.png

 

หมายเหตุ: ถ้าหากผู้ค้าเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกไปยังสถานะคำสั่งซื้ออื่นๆ คำสั่งซื้อจะไม่ปรากฎในแท็บ “ยกเลิกโดยลูกค้า”

 

ii. รายละเอียดคำสั่งซื้อ

ผู้ค้าสามารถตรวจสอบ “สาเหตุการยกเลิก” ใน “รายละเอียดคำสั่งซื้อสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ
ที่ถูกยกเลิก และบันทึกการยกเลิกจะถูกแสดงใน “บันทึกกิจกรรมของคำสั่งซื้อ”

 

A. รายละเอียดคำสั่งซื้อ: เหตุผลสำหรับการยกเลิก

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_10.png

 

B. บันทึกกิจกรรมของคำสั่งซื้อ: อัปเดตสถานะคำสั่งซื้อเป็น Cancelled

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_11.png

C. บันทึกกิจกรรมของคำสั่งซื้อ: "ระบบ" การอัปเดตการยกเลิกคำสั่งซื้อล้มเหลว

การอัปเดตคำสั่งซื้อนี้จะปรากฎเมื่อการยกเลิกคำสั่งซื้อนี้ล้มเหลวหลังจากที่ถูกห้ามโดยระบบ สาเหตุนี้รวมถึง: คำสั่งซื้อนั้นไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยตนเอง; สถานคำสั่งซื้อนั้นถูกอัปเดตเป็น “กำลังจัดส่ง”

Cancel_Order_By_Customer-11.png

 

iii. ยืนยันการคืนเงินสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยตนเอง

ที่หน้า “ยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า” ไปที่แท็บ “ยกเลิกโดยลูกค้า” คลิกที่ปุ่ม [ตัวกรองเพิ่มเติม] เลือก “สถานะการชำระเงิน” จาก “เพิ่มตัวกรอง” ในเมนู dropdown จากนั้นเลือก
“ชำระเงินแล้ว” จากเมนู dropdown ที่อยู่ทางด้านขวามือ

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_13.png

 

iv. รายงานคำสั่งซื้อ

เมื่อการส่งออกรายงานคำสั่งซื้อ ผู้ค้าสามารถเลือกตัวเลือก “เหตุผลการยกเลิกจากลูกค้า” เพื่อให้ข้อมูลปรากฎในรายงานได้

_Coming_soon__Cancel_Order_By_Customer_V2__Order_management_-_14.png

 

5. หมายเหตุ

ลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้ใน 3 สถานการณ์ด้านล่างนี้:

 1. คำสั่งซื้อนั้นมีสินค้าที่ซื้อเป็นรายงวด
 2. รายละเอียดคำสั่งซื้อนั้นถูกแก้ไข
 3. คำสั่งซื้อนั้นถูกแยก

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น