การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ | ผู้ดูแลระบบ POS

POS.png

เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้หรือฟีเจอร์อื่นๆของ POS กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าของเรา

ที่แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ SHOPLINE [การตั้งค่า] > [การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย] คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์พนักงาน แก้ไขและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงต่อร้านค้าและฟีเจอร์ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถตรวจสอบและจัดการได้ในแอป POS 

 

ขั้นตอนที่ 1 

ไปที่ [การตั้งค่า] > [การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย]

Managing_POS_admin_access-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2

ที่ส่วน “พนักงาน” คลิกปุ่ม เพิ่ม

Managing_POS_admin_access-2.png

กรอกอีเมลพนักงานใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตั้งค่าบัญชีพนักงานได้

Managing_POS_admin_access-3.png

 

ขั้นตอนที่ 3

พนักงานรายนั้นจะได้รับอีเมล และควรกดลิงก์ในอีเมลเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับบัญชี

Managing_POS_admin_access-5.png

 

หากพนักงานรายใดที่ยังไม่มีบัญชีกับทาง SHOPLINE พวกเขาจะถูกให้ทำการตั้งค่า
รหัสผ่านเพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึง

Managing_POS_admin_access-6.png

หมายเหตุ: แอดมินที่มีบัญชีกับทาง SHOPLINE อยู่แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านอีกครั้ง คลิกที่ไอคอนร้านค้าด้านซ้ายมือมุมบนของหน้าแผงควบคุมผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยน
ร้านค้าได้

Managing_POS_admin_access-4.png

 

ขั้นตอนที่ 4

คลิกที่ปุ่มแก้ไขเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ

Managing_POS_admin_access-7.png

 

ขั้นตอนที่ 5

เลือกแท็บสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการร้านค้าสามารถให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบางฟีเจอร์ในร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีกได้ เช่น สิทธิ์ในการดูและแก้ไข

Managing_POS_admin_access-8.png

หลังจากเปิดใช้งานการอนุญาตใน SHOPLINE แล้ว ให้ไปที่แท็บสิทธิ์การเข้าถึง POS และเลือกร้านค้าที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่พนักงานที่รับผิดชอบ

Managing_POS_admin_access-9.png

หน้าเข้าสู่ระบบของแอป POS:

10.jpeg

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ที่ใช้งาน POS จะสามารถเข้าสู่ร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงได้

11.jpeg

หากพนักงานรายใดไม่มีสิทธิ์เข้าถึง POS พวกเขาจะพบกับหน้าข้อความตามด้านล่างนี้เมื่อเข้าสู่ระบบแอป POS

12.jpeg

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น