การแก้ไขหรือลบสิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ

ECSCPOS.png

_____1____7.png

หลังจากเพิ่มผู้ดูแลลงในร้านค้าของคุณแล้ว คุณอาจต้องการแก้ไขการเข้าถึงสิทธิ์อนุญาตตามหน้าที่ของแต่ละคนได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล เพื่อป้องกันข้อมูลของร้านค้า คุณสามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อลบสิทธิ์การเข้าถึงได้

 

1. แก้ไขสิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงของผู้ดูแลร้านค้า

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [การตั้งค่า] > [การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย]

Edit_admin-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2

คลิกปุ่ม แก้ไข  ที่อยู่ถัดจากชื่อพนักงานที่คุณต้องการแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง 

Edit_admin-2.png

 

ขั้นตอนที่ 3

ทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่ออนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับแต่ละฟีเจอร์ นำเครื่องหมายถูกออกหากต้องการลบสิทธิ์ จากนั้นคลิก อัปเดต เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

Edit_admin-3.png

 

2. การลบผู้ดูแลร้านค้า

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ [การตั้งค่า] > [การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย]

Edit_admin-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2

คลิกปุ่ม ลบ ถัดจากรายชื่อพนักงานที่คุณต้องการลบ

Edit_admin-4.png

 

ขั้นตอนที่ 3

ที่หน้าต่างป๊อบอัพ ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ฉันเข้าใจว่ารายการที่ลบทิ้งจะไม่สามารถกู้คืนได้ และฉันแน่ใจว่าต้องการลบ" เพื่อยืนยันการดำเนินการ คลิก ตกลง เพื่อลบพนักงาน

Edit_admin-5.png

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น