POS: การวิเคราะห์รายงาน-รายงานสินค้าคงคลัง

POS.png

เพื่อใช้งานฟีเจอร์ POS ของ SHOPLINE โปรดติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าของเรา  

ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ส่วนรายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล คุณสามารถดูและส่งออกรายงานสินค้าคงคลังสำหรับร้านค้าและร้านค้าปลีก รายงานเหล่านี้จะมีเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับร้านค้าปลีก และไม่รวมถึงข้อมูลสำหรับร้านค้าออนไลน์ใดๆ

การส่งออกรายงานของ POS ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE นั้นรวมถึงรายงานดังต่อไปนี้: การวิเคราะห์ภาพรวม, การวิเคราะห์สินค้า, การวิเคราะห์ช่วงดเวลา, การวิเคราะห์ลูกค้า, ยอดขายและพนักงาน, การซื้อ, การขาย, รายงานสินค้าคงคลัง; รายงานหมวดหมู่สินค้า; รายงานผู้จัดจำหน่าย; รายงานรายละเอียดการทำธุรกรรม; รายงานสินค้าคงคลัง; รายงานสถิติยอดขายเป็นช่วงเวลา; รายงานสินค้าพรีออเดอร์; รายงานรายละเอียดการทำธุรกรรม (ใหม่) และ ลูกค้า

บทความนี้จะรวมถึงวิธีการเข้าถึงและส่งออกรายงานสินค้าคงคลังสำหรับผู้ค้าร้านค้าปลีก

 

รายงานสินค้าคงคลัง

รายงานสินค้าคงคลังรวมถึงระดับสินค้าคงคลังปัจจุบันของสินค้าทุกรายงาน (รวมถึงตัวเลือกสินค้า) จากผู้ค้าทุกคนในร้านค้าปลีก ผู้ค้าทุกคนสามารถใช้รายงานสินค้าคงคลังเพื่อค้นหาระดับสินค้าคงคลังในแต่ละร้าน, ช่วงเวลา, ตารางเวลาในการโอนย้ายสินค้าคงคลังที่สะดวกหรือคำสั่งซื้อ 

คุณสามารถใช้วิธีต่างๆ ด้านล่างเพื่อเข้าสู่รายงานสินค้าคงคลังของร้านค้าปลีกของคุณ  

1) ในหน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [รายงานและการวิเคราะห์ผลข้อมูล] > [ส่งออกรายงาน] และไปที่แท็บ [POS] คลิกที่ [รายงานสินค้าคงคลัง]

1.png

2) ในรายงานสินค้าคงคลัง คุณสามารถเลือกที่จะดูรายงานสำหรับร้านค้าโดยเฉพาะหรือเลือก [ทุกร้านค้า] จากเมนูดรอปดาวน์ที่มุมซ้ายบน คลิกที่ชื่อคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนการเรียงลำดับ (น้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย)

2.png

3) คลิกที่ [ค้นหาเพิ่มเติม] เพื่อกรองการค้นหาโดยหมวดหมู่หรือผู้จัดจำหน่าย

3.png

4) สุดท้ายผู้ค้าจะสามารถคลิก [ส่งออก] เพื่อดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel

4.png

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น