บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของพนักงาน | แอป POS

POS.png

เพื่อลงทะเบียนใช้งานฟีเจอร์ POS ของ SHOPLINE กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า

นอกจากช่วยพนักงานของร้านในการช่วยเหลือลูกค้าเมื่อชำระเงินแล้ว ระบบ POS ยังช่วยให้พนักงานตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังในร้านค้าอื่นๆ บนแอปพลิเคชั่น POS ในขณะเดียวกันการตั้งค่ายังสามารถสร้างสถานะ กำลังปฏิบัติงาน/ ไม่ได้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย วิธีการบันทึกเวลาเข้า/ ออก จากการทำงานของพนักงานในแอปพลิเคชั่น POS สามารถทำได้ ดังนี้

 

ในแอป POS คลิก [พนักงาน] จากเมนูที่ด้านขวามือ เข้าสู่หน้า [พนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน] จากนั้นเลือกชื่อของพนักงานที่กำลัง/ หรือไม่ได้ปฏิบัติงาน ใส่รหัสผ่านของพนักงาน จากนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนสถานะการปฏิบัติงานของพนักงานได้

*เมื่อมีการเปลี่ยน/ ตั้งค่าสถานะการปฏิบัติงานของพนักงาน คุณต้องใส่รหัสผ่านเฉพาะของพนักงาน ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องถูกสร้างเมื่อมีการสร้างโปรไฟล์พนักงานในหน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE

POS_Employee_duty_hours_record-1.png

 

ตัวอย่างเช่น พนักงาน Dan ไม่ได้มีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าว คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสพนักงานหลังจากคุณได้เลือกโปรไฟล์

POS_Employee_duty_hours_record-2.png

หลังจากใส่รหัสผ่านของพนักงาน Dan ระบบจะเปลี่ยนสถานะของพนักงานนั้นๆ โดยอัตโนมัติเป็น [เข้ากะ] ทั้งนี้ คุณสามารถใช้วิธีเดียวกันในการเปลี่ยนสถานะของพนักงานเป็น [ออกกะ]

POS_Employee_duty_hours_record-3.png

*พนักงานที่ “ไม่ได้ปฏิบัติงาน” จะไม่ปรากฏ “ชื่อพนักงานขาย” ในการชำระเงินใน
แอปพลิเคชั่น POS

หากคุณต้องการตรวจสอบบันทึกการเข้างานของพนักงาน หรือ เพิ่ม/ ลบพนักงาน คุณต้องไปที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE เพื่อดำเนินการดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น