การสร้างและเปลี่ยนตะกร้าสินค้าสำหรับลูกค้าหลายท่าน|แอป POS

POS.png

พนักงานร้านค้าปลีกสามารถบันทึกสินค้าในตะกร้าสินค้าสำหรับลูกค้าได้มากกว่าหนึ่งรายในเวลาเดียวกัน และได้สูงสุดถึงหกตะกร้าสินค้าที่สามารถสร้างบนแอป POS ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนหรือซื้อสินค้าอื่นๆ พนักงานสามารถหยุดดำเนินการตะกร้าสินค้าของพวกเขาได้ชั่วคราวและทำการเช็คเอ้าท์ให้กับลูกค้ารายถัดไป พนักงานสามารถเปลี่ยนตะกร้าสินค้าเพื่อความสะดวกในการดำเนินการตะกร้าสินค้าที่ยังเช็คเอ้าท์ไม่สำเร็จให้เสร็จสมบูรณ์

ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงวิธีที่จะเพิ่มมากกว่าหนึ่งตะกร้าสินค้า, เปลี่ยนตะกร้าสินค้า, และ ลบตะกร้าสินค้าในการสั่งซื้อ

 

1. เพิ่มตะกร้าสินค้า

แตะที่เครื่องหมาย + ถัดจากตะกร้าสินค้าเพื่อเพิ่มตะกร้าสินค้าถัดไป สามารถมีได้สูงสุด 6 ตะกร้าสินค้าในเวลาเดียวกัน

Create_and_Switch_cart-1.png 

2. เปลี่ยนตะกร้าสินค้า

แตะที่ปุ่ม ถัดจากหมายเลขตะกร้าสินค้าเพื่อเปลี่ยนตะกร้าสินค้าที่มีอยู่

Create_and_Switch_cart-2.png


3. ลบตะกร้าสินค้า

หลังจากตะกร้าสินค้านั้นดำเนินการเช็คเอ้าท์แล้ว จะถูกลบด้วยตนเอง เพื่อทำการลบตะกร้าสินค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการเช็คเอ้าท์ แตะที่ปุ่ม “ถังขยะ” ที่อยู่ถัดจากตะกร้าสินค้าเพื่อทำการลบมัน

Create_and_Switch_cart-3.png 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น