เครื่องมือใช้นำทางให้เว็บไซต์ (Breadcrumb)

e-commerce_social_commerce.png

Breadcrumb หรือเครื่องมือที่ใช้นำทางให้เว็บไซต์ เพื่อนำทางลูกค้าในหน้าเว็บไซต์ บอกลูกค้าถึงตำแหน่งของหน้าเว็บไซต์ และลูกค้ามาจากหน้าไหน ลูกค้ายังสามารถใช้เส้นทางนำทางนี้กลับไปยังหน้าหลักได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้าใช้งานร้านค้า

ในขณะเดียวกัน เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยเครื่องมือค้นหารวบรวมโครงสร้างและเนื้อหาเว็บไซต์ร้านค้าของคุณเพื่อให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจตำแหน่งหน้าเพจแต่ละหน้าได้ดียิ่งขึ้น

 

เงื่อนไขการแถบเครื่องมือที่ใช้นำทาง

เงื่อนไขแรก

หากสินค้าอยู่ในหลายหมวดหมู่พร้อมกัน เมื่อลูกค้าไปยังหน้าสินค้าจากหน้าหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง แถบเครื่องมือที่ใช้นำทางของหน้าสินค้าจะแสดงหมวดหมู่ที่เลือก

 • ตัวอย่างที่ 1: สินค้า พิซซ่า อยู่ในทั้งหมวดหมู่ “หมวดหมู่อาหาร” และ “หมวดหมู่เมนูคัดสรรใหม่” หากลูกค้าเลือกสินค้า พิซซ่า จาก “หมวดหมู่เมนูคัดสรรใหม่” ที่แถบเครื่องมือนำทางบนหน้ารายละเอียดสินค้าของสินค้าพิซซ่าจะแสดง “หมวดหมู่เมนู
  คัดสรรใหม่”
  TH-Breadcrumb-1.png
 • ตัวอย่างที่ 2: สินค้าพิซซ่าอยู่ทั้งใน “หมวดหมู่อาหาร>>เมนูย่อย-อาหารฝรั่ง” และ “หมวดหมู่เมนูคัดสรรใหม่-อาหารประจำเดือนนี้” หากคุณเลือกสินค้าพิซซ่าจาก
  “หมวดหมู่อาหาร>>เมนูย่อย-อาหารฝรั่ง” ที่แถบเครื่องมือนำทางบนหน้ารายละเอียดสินค้าของสินค้าพิซซ่าจะแสดง “หมวดหมู่อาหาร>>เมนูย่อย-อาหารฝรั่ง”
  TH-Breadcrumb-2.png

 

เงื่อนไขที่ 2

หากไม่ทราบว่าลูกค้าจะต้องระบุสินค้าจากหมวดหมู่สินค้าใด ระบบจะแสดงเส้นทางการ
จัดประเภทหมวดหมู่ที่สินค้านั้นๆอยู่ที่ด้านบนของ “หมวดหมู่” ในหน้าผู้ดูแลระบบ

 • ตัวอย่าง” สินค้า Y อยู่ในทั้งหมวดหมู่ “หมวดหมู่ C” และ “หมวดหมู่ D” และ “หมวดหมู่ D” ถูกจัดอันดับสูงกว่า “หมวดหมู่ C” ในเครื่องมือ “หมวดหมู่” ที่หน้าผู้ดูแลระบบ ดังนั้น หากคุณต้องการแชร์หน้ารายละเอียดสินค้าของ สินค้า Y ไปยังหน้า Facebook หรือ หน้าช่องทางอื่นๆ หลังจากที่ลูกค้าคลิกที่ลิงก์สินค้า Y เพื่อไปยังหน้ารายละเอียดสินค้าของ สินค้า Y เครื่องมือใช้นำทางให้เว็บไซต์ (Breadcrumb) ที่หน้ารายละเอียดสินค้าของ สินค้า Y จะแสดง “หมวดหมู่ D”

 

เงื่อนไขที่ 3

หากสินค้าใน “สินค้าฟีเจอร์” ที่กำหนดโดยระบบและในหมวดหมู่อื่นๆ เมื่อจัดเรียงตามเงื่อนไขที่ 2 ระบบจะไม่รวมหมวดหมู่ของ “สินค้าฟีเจอร์” จากการร่วมในการจัดเรียง

 • ตัวอย่างเช่น: สินค้า Z อยู่ใน “สินค้าฟีเจอร์”, “หมวดหมู่ A”, “หมวดหมู่ B” และ “หมวดหมู่ C” และทั้ง 4 หมวดหมู่นี้จัดเรียงอยู่ใน “สินค้าฟีเจอร์” คือ “สินค้าฟีเจอร์>หมวดหมู่ A>หมวดหมู่ B>หมวดหมู่ C” ดังนั้น หากคุณแชร์หน้ารายละเอียดสินค้าของ สินค้า Z โดยตรงไปยัง Facebook หรือช่องทางอื่นๆ หลังจากที่ลูกค้าคลิกลิงก์ เครื่องมือนำทางบนหน้ารายละเอียดสินค้าของสินค้า Z จะแสดง “หมวดหมู่ A”

หมวดหมู่ “สินค้าฟีเจอร์” จะแสดงที่แถบเครื่องมือนำทาง เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาจากหน้า หมวดหมู่ (/หมวดหมู่) ของ “สินค้าฟีเจอร์” จะแสดงเส้นทางเท่านั้น ลูกค้าที่เข้ามาจาก “สินค้าฟีเจอร์” โดย “องค์ประกอบหมวดหมู่” ที่ “หน้าเพจขั้นสูง” จะแสดงตาม “เงื่อนไขที่ 2” และหมวดหมู่ที่อยู่บนสุดจะถูกแสดงที่หน้าสินค้า

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น