การวิเคราะห์ Broadcast

Re-engagement__2_.png

“การวิเคราะห์ Broadcast” เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ SHOPLINE ในหน้าการดู Broadcast  ซึ่งให้ข้อมูลการวิเคราะห์ รวมถึงการส่ง, ได้รับ, อ่าน, ยอดจำนวน CTA (Call-To-Action) และการแปลงเป็นคำสั่งซื้อ (Order conversion) ข้อมูลและกราฟเหล่านี้ที่ถูกแสดงใน Broadcast จะช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจประสิทธิภาพของการ Broadcast ได้อย่างง่ายขึ้น และยังสามารถปรับเนื้อหาเพื่อส่งเสริมอัตราการกลับมาซื้อและการแปลงเป็นคำสั่งซื้ออีกด้วย

 

โปรดไปที่ การบริหารลูกค้า > ศูนย์ Broadcast > คลิก > “ดู”

1.png

 

คุณจะเห็น “Conversion Funnel”, “กลุ่มเป้าหมาย” และ “เนื้อหาข้อความ”

2.png

การศึกษาหน้าดังกล่าว ผู้ค้าจะสามารถเข้าใจรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • อัตราการส่ง, ได้รับ : สามารถทำความเข้าใจกับสถานะการจัดส่งที่คาดหวังและที่เกิดขึ้นจริงของข้อความ broadcast
 • อ่าน, ยอดจำนวน CTA(Call-To-Action) : สามารถทำความเข้าใจหากลูกค้ามีความสนใจในเนื้อหาของข้อความ
 • คำสั่งซื้อ :  ทำความเข้าใจอัตราการแปลงเป็นคำสั่งซื้อ

การเรียนรู้หน้าดังกล่าวสามารถช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของ broadcast ได้อย่างครบถ้วนและสามารถปรับเนื้อหาข้อความของคุณได้อย่างเหมาะสม

 

ด้านล่างนี้คือคำจำกัดความต่างๆ

3.png

 1. ส่ง

  3        --> จำนวนเป้าหมาย

  100% --> อัตราการนับจำนวนเป้าหมาย (เป็น 100% เสมอ)

 2. ได้รับ

  3                  --> จำนวนข้อความที่ทำการส่งสำเร็จ

  100%          --> อัตราส่วนของข้อความที่ทำการส่งสำเร็จ : (จำนวนข้อความที่ทำการส่งสำเร็จ/ จำนวนเป้าหมาย* 100%)

  100% จาก 3 --> อัตราการส่งข้อความสำเร็จจากอันก่อนหน้า

 3. อ่าน

  3                 --> จำนวนข้อความที่มีการเปิดอ่านภายใน 90  วัน

  100%          --> อัตราการแปลงเป็นคำสั่งซื้อจากจำนวนข้อความเป้าหมาย : (จำนวนข้อความที่ถูกเปิดอ่าน/จำนวนเป้าหมาย* 100%)

  100%  จาก 3  --> อัตราการแปลงเป็นคำสั่งซื้อจากการอ่านอันก่อนหน้า


 4. ยอดจำนวน CTA (Call-To-Action)


  0                --> จำนวนลูกค้าที่คลิกเข้ามาในลิงก์ภายใน 90 วัน

  0%           -->  อัตราการแปลงเป็นคำสั่งซื้อจากการคลิกลิงก์ตามจำนวนเป้าหมายทั้งหมด :(จำนวนของลูกค้าที่คลิกเข้ามาในลิงก์/จำนวนเป้าหมาย* 100%)

  0%  of 3  --> อัตราการแปลงเป็นคำสั่งซื้อจากการคลิกลิงก์ก่อนหน้า


  >คลิก ยอดจำนวน CTA(Call-To-Action) "mceclip2.png
  " และคุณจะสามารถเห็น
  4.png

 5. .คำสั่งซื้อ

  0              --> จำนวนลูกค้าที่คลิกลิงก์และทำการสั่งซื้อภายใน 7 วัน

  0%-->  อัตราการสั่งซื้อจากจำนวนเป้าหมาย :(จำนวนลูกค้าที่คลิกลิงก์และทำการสั่งซื้อ/จำนวนเป้าหมาย* 100%)

  100%  จาก 0  --> อัตราการแปลงเป็นคำสั่งซื้อก่อนหน้า


  > คลิก คำสั่งซื้อ "mceclip2.png" และคุณจะสามารถเห็น

  5.png

หมายเหตุ:

1. โปรดใช้ URL เดิมในการติดตามการแปลงเป็นคำสั่งซื้อ (conversion tracking) URL จะถูกทำให้สั้นลงโดยอัตโนมัติ

2. “อ่าน”, “ยอดจำนวน CTA(Call-To-Action)” และ”คำสั่งซื้อ” จะถูกอัปเดตทุกชั่วโมง

3. ไม่สามารถติดตามอัตราการอ่านที่แท้จริงของ "SMS", "Facebook Messenger" and "LINE@" ได้ ดังนั้นอัตราการอ่านในปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วยอัตราการได้รับข้อความแทน

4. ถ้าหากว่าไม่มีลิงก์ในเนื้อหาข้อความ broadcast ของคุณ “ยอดจำนวน CTA(Call-To-Action)” และ”คำสั่งซื้อ” จะถูกแสดงเป็น 0

5. ระยะเวลาการติดตามแต่ละข้อความ:  90 วันหลังจากวันที่ทำการส่งข้อความ

6. ลูกค้าที่ได้รับข้อความเท่านั้นที่คลิกลิ้งก์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ และสั่งซื้อสินค้าภายใน 7 วัน (168 ชั่วโมง) จะถูกนับรวมในอัตราการสั่งซื้อ

 บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น