IP ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ

Staff_Management.png

เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงหน้าผู้ดูแลระบบจากการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก คุณสามารถระบุ IP address เฉพาะสำหรับการลงชื่อเข้าสู่หน้าของผู้ดูแลระบบได้

เพื่อตั้งค่า IP เหล่านั้น คุณสามารถไปที่หน้าผู้ดูแลระบบ > การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย > แท็บ “จัดการ IP ที่เข้าสู่ระบบ”

screenshot_-_Admin_whitelist_IP-1.png

 

เมื่อ IP ที่ได้รับอนุญาตถูกตั้งค่าแล้ว บัญชีของพนักงานจะสามารถเข้าถึงหน้าผู้ดูแลได้เฉพาะเมื่อใช้ IP address ที่กำหนดไว้เท่านั้น

screenshot_-_Admin_whitelist_IP-2.png

หากพนักงานลงชื่อเข้าสู่ระบบภายใต้ IP ที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ได้รับอนุญาต ระบบจะนำไปสู่หน้าแสดงว่า IP ไม่ได้รับอนุญาตและออกจากระบบไปสู่หน้าลงชื่อเข้าใช้
(หมายเหตุ: เจ้าของร้านจะไม่ถูกจำกัดโดยรายชื่อ IP ที่ได้รับอนุญาต)

screenshot_-_Admin_whitelist_IP-3.png

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น