วิธีการสร้างแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับร้านค้าของคุณ

E-Commerce.png

ผู้ค้าสามารถสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าหรือความคิดเห็นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตัวสร้างแบบฟอร์ม  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ามาลองใช้สินค้าใหม่, ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ร้านจัดขึ้น, แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าใหม่ หรืออื่นๆ

 

 

1. การสร้างแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 1: หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE > [การออกแบบร้านค้าออนไลน์] > [ตัวสร้างแบบฟอร์ม]

1. ในส่วนนี้คุณสามารถแบบฟอร์มที่คุณเคยสร้างไว้ก่อนหน้าได้ และเพื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่ คลิกที่ปุ่ม [สร้าง] ที่มุมด้านขวามือบน

screenshot-Form_builder-1.png

 

2. หากคุณได้สร้างแบบฟอร์ม คุณสามารถคลิกที่ไอคอนจุดสามจุดที่มุมด้านขวามือของแบบฟอร์มเพื่อแก้ไข, คัดลอก, ลบ หรือดูรายงานของแบบฟอร์มดังกล่าว

screenshot-Form_builder-2.png

 

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแบบฟอร์มใหม่

ใส่ชื่อแบบฟอร์มที่คุณต้องการจากนั้นคลิก [สร้าง]

screenshot-Form_builder-3.png

 

 

2. ออกแบบแบบฟอร์มของคุณ

คลิกที่ไอคอน Screen_Shot_2019-05-08_at_18.56.14.png ที่เมนูทางด้านซ้ายเพื่อดูและเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ลงไปในแบบฟอร์มของคุณ ใช้การลากแล้ววางลงในส่วนแก้ไขแบบฟอร์มสีฟ้าอ่อนเพื่อเพิ่มองค์ประกอบเหล่านั้น องค์ประกอบต่างๆ นั้นจะแยกเป็น [ประเภทของคำถาม] และ [ข้อมูลเพิ่มเติมของแบบฟอร์ม]

A. ประเภทคำถาม 

screenshot-Form_builder-4.png

B. ข้อมูลแบบฟอร์มเพิ่มเติม

screenshot-Form_builder-5.png

1. คุณสามารถเพิ่มหลายๆ องค์ประกอบไปยังคอลัมน์เดียวกัน (สูงสุด 6 องค์ประกอบ)

2. คุณสามารถใส่ชื่อของแต่ละช่อง รวมถึงเลือกได้ว่าจะตั้งค่าให้เป็นช่องที่ต้องกรอกหรือไม่

form_builder.gif

เมื่อคุณได้ตั้งค่าแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิก [ดูแบบฟอร์ม], [บันทึกแบบร่าง] หรือ [เผยแพร่] ที่มุมขวามือบน หลังจากคุณได้เผนแพร่แบบฟอร์ม จะปรากฏในหน้าการจัดการแบบฟอร์ม และเพื่อดู URL ของแบบฟอร์ม คลิกที่ไอคอน Screen_Shot_2019-05-08_at_19.10.35.png รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของการแสดงผลแบบฟอร์มบนหน้าร้านของคุณ

screenshot-Form_builder-7.png

 

 

3. การตั้งค่าหน้าเพจ

คลิกที่การตั้งค่าใต้ไอคอนองค์ประกอบของแบบฟอร์ม จะนำคุณไปสู่เมนูการตั้งค่าหน้าเพจ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขหรือเปิดใช้งานฟังก์ชันบางฟังก์ชันได้ [การตั้งค่า SEO], [หลังจากส่งแบบฟอร์ม], [การรับอีเมลแจ้งเตือนการตอบกลับแบบฟอร์ม] และ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

screenshot-Form_builder-8.png

เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับแบบฟอร์ม คลิกที่ [การรับอีเมลแจ้งเตือนการตอบกลับแบบฟอร์ม] เปิดใช้งาน [แจ้งที่อยู่อีเมลปัจจุบัน] จากนั้นใส่อีเมลที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน คุณสามารถเพิ่มอีเมลหลายๆ อีเมลโดยพิมพ์เครื่องหมายคอมม่า ( , ) ระหว่างอีเมล

screenshot-Form_builder-9.png

 

4. URL ของแบบฟอร์ม

หากคุณต้องการแสดงผลแบบฟอร์มที่หน้าร้านค้าของคุณ คุณสามารถทำได้โดยไปที่ [การออกแบบร้านค้าออนไลน์] > [เมนูนำทาง] และเลือก [ลิงก์ภายนอก] จากตัวเลือกเมนูใน [ประเภทเมนู]
 
screenshot-Form_builder-10.png

 

 

 

5. ส่งออกรายงาน

คุณสามารถดูและส่งออกรายงานการตอบแบบฟอร์มโดยคลิกที่ไอคอนจุดสามจุดที่ด้านขวามือของแบบฟอร์มในหน้าการจัดการแบบฟอร์ม หลังจากนั้นเลือก [ดูรายงาน] จากเมนูที่ปรากฏขึ้น

screenshot-Form_builder-11.png

หลังจากคลิก [ดูรายงาน] คุณจะถูกนำไปหน้าเพจที่มีรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม คุณสามารถคลิก [ส่งออก] ที่มุมด้านขวามือบนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .csv ของข้อมูลดังกล่าวได้

screenshot-Form_builder-12.png

screenshot-Form_builder-13.png

คุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลด 

screenshot-Form_builder-14.png

 

6. วิธีเปิดรายงานที่ถูกส่งออกใน Excel

รายงานจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ .cvs โดย Microsoft Excel บางเวอร์ชันจะไม่สามารถเปิดไฟล์เหล่านี้ได้ หากมีปัญหาดังกล่าว คุณสามารถใช้ Google sheets หรือ Number (Mac) เพื่อเปิดไฟล์ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำตามวิธีการด้านล่างนี้ได้เช่นกันเพื่อเปิดไฟล์ผ่าน Excel

ขั้นตอนที่ 1

เปิดไฟล์ใน excel คลิกที่ [Data] > [Graphs] และเลือก [From Text] จากเมนูที่ปรากฏขึ้น

Screen_Shot_2021-04-29_at_11.53.05_AM.png

ขั้นตอนที่ 2

ใน [Text Import Wizard] ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Delimited] และตรวจสอบให้แน่ใจว่า [File origin] คือ [Unicode (UTF-8)]

Screen_Shot_2021-04-29_at_11.59.51_AM.png

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากคลิก [Next>] เลือกช่อง [Comma] ในรายการ [Delimiters] จากนั้นคลิก [Next>] จนกว่าจะถึงหน้า [Finish] คลิก [Finish] และ [Confirm]

Screen_Shot_2021-04-29_at_12.00.43_PM.png

 

7. การให้สิทธิ์ในการใช้ตัวสร้างแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าผู้ดูแลระบบ SHOPLINE ไปที่ [การตั้งค่า] > [การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงและความปลอดภัย] > [แก้ไข] > [ตัวสร้างแบบฟอร์ม]

screenshot-Form_builder-18.png

ขั้นตอนที่ 2

เลือกตัวเลือกการอนุญาตที่คุณต้องการ

screenshot-Form_builder-19.png

  • การให้สิทธิ์ในการใช้ตัวสร้างแบบฟอร์ม:

1. ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Form Builder] จะเป็นการให้สิทธิ์เต็มแก่พนักงานคนดังกล่าว

screenshot-Form_builder-20.png

2. ทำเครื่องหมาย [ดู] จะเป็นการอนุญาตให้พนักงานดูฟอร์ม รายงาน และคำตอบแบบฟอร์มเท่านั้น

screenshot-Form_builder-21.png

3. ทำเครื่องหมาย [เพิ่ม/ แก้ไข] และ [ดู] จะเป็นการอนุญาตให้พนักงานดู รวมถึงแก้ไขแบบฟอร์ม รายงาน และคำตอบแบบฟอร์มได้

screenshot-Form_builder-22.png

4. ทำเครื่องหมายทั้ง 3 ช่องจะเป็นการอนุญาตให้พนักงานแก้ไข ดู และลบแบบฟอร์ม รายงาน และคำตอบของแบบฟอร์ม

screenshot-Form_builder-23.png

 

  • การแสดงผลตัวสร้างแบบฟอร์มตามประเภทการอนุญาต:

1. ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Form Builder] จะเป็นการให้สิทธิ์เต็มแก่พนักงาน

screenshot-Form_builder-24.png

2.  ทำเครื่องหมาย [ดู] จะเป็นการอนุญาตให้พนักงานดูฟอร์ม รายงาน และคำตอบแบบฟอร์มเท่านั้น

screenshot-Form_builder-25.png

3. ทำเครื่องหมาย [เพิ่ม/ แก้ไข] และ [ดู] จะเป็นการอนุญาตให้พนักงานดู รวมถึงแก้ไขแบบฟอร์ม รายงาน และคำตอบแบบฟอร์มได้

screenshot-Form_builder-26.png

4. ทำเครื่องหมายทั้ง 3 ช่องจะเป็นการอนุญาตให้พนักงานแก้ไข ดู และลบแบบฟอร์ม รายงาน และคำตอบของแบบฟอร์ม

screenshot-Form_builder-24.png

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น