การจัดส่งตามน้ำหนัก

All_Plan.pngผู้ค้าสามารถตั้งค่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งตามน้ำหนักเพื่อควบคุมต้นทุนของแต่ละคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถทำความเข้าใจกับราคาการจัดส่งตามน้ำหนักจริง และเลือกตัวเลือกการจัดส่งที่เหมาะสม

บทความนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้:

A. การตั้งค่าประเภทการจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่หน้าผู้ดูแลระบบ > “การตั้งค่า” > “ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า” > คลิก “เพิ่ม”

screenshot-Delivery_by_weight-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “ประเภทการจัดส่งสินค้า”

  • การจัดส่งสินค้า: ที่อยู่เพื่อการจัดส่งจะแสดงที่หน้าชำระเงินและเป็นช่องที่จำเป็นต้องกรอก
  • กำหนดเอง: ช่องที่อยู่สำหรับการจัดส่งเป็นช่องที่ไม่จำเป็นต้องกรอก

 

ขั้นตอนที่ 3

ใส่ตัวเลือกการจัดส่ง “ชื่อ” และ “รายละเอียด”

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือก “ประเภทค่าจัดส่งสินค้า (ต่อคำสั่งซื้อ)”

  • ราคาเหมาจ่าย: ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะถูกจัดเก็บตามคำสั่งซื้อ
  • น้ำหนักของสินค้า: ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะถูกจัดเก็บตามน้ำหนักของสินค้าของแต่ละคำสั่งซื้อ

screenshot-Delivery_by_weight-2.png 

 

B. การตั้งค่าโซนการจัดส่ง

ภาพประกอบด้านล่างเป็นตัวอย่างเมื่อคุณเลือก “น้ำหนักของสินค้า” เป็นประเภทค่าจัดส่งสินค้า:

screenshot-Delivery_by_weight-3.png

ขั้นตอนที่ 1

คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่การจัดส่งตามประเทศ/ ภูมิภาคได้

สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกเลือกจะถูกจำกัดโดยตัวเลือกการจัดส่งนี้

screenshot-Delivery_by_weight-4.gif

 

ขั้นตอนที่ 2

ตั้งค่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งตามช่วงน้ำหนักscreenshot-Delivery_by_weight-5.png

 

ขั้นตอนที่ 3

คลิก  เพื่อเพิ่มช่วงน้ำหนัก คลิก  เพื่อลบช่วงน้ำหนักที่ไม่ต้องการ

โดยช่วงน้ำหนักสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 20 ช่วงตามพื้นที่การจัดส่ง

 

ขั้นตอนที่ 4

คลิก “เพิ่มพื้นที่จัดส่ง” เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดส่งใหม่ในตัวเลือกการจัดส่งเดิม

screenshot-Delivery_by_weight-6.gif

 

คลิก “คัดลอก” เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดส่งใหม่โดยใช้ข้อมูลช่วงน้ำหนักเท่าเดิม

โปรดทราบว่าพื้นที่การจัดส่งไม่สามารถคัดลอกได้

screenshot-Delivery_by_weight-7.gif

 

C. การตั้งค่าสินค้า

3.1 สินค้าหลัก

เพิ่มน้ำหนักของสินค้าที่แท็บ “การตั้งค่า” ในหน้าแก้ไขสินค้า น้ำหนักสามารถตั้งค่าให้มีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่งได้ เช่น 1.01 กิโลกรัม ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า 0 เป็นค่าเริ่มต้นหากไม่มีการใส่หรือตั้งค่าใดๆ

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าสินค้าได้ที่ คำถามที่พบบ่อย: การอัปโหลดสินค้า และ คำถามที่พบบ่อย: การจัดการสินค้า

 

screenshot-Delivery_by_weight-8.png

 

3.2 สินค้า Add-on

คุณอาจเลื่อนลงมาที่ด้านล่างของหน้าแก้ไข สินค้า Add-on และแก้ไขการตั้งค่า “น้ำหนัก”

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า Add-on กรุณาดูที่ การตั้งค่าสินค้า Add-onscreenshot-Delivery_by_weight-9.png

 

D. การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่งเมื่อชำระเงิน

เมื่อลูกค้าเลือกพื้นที่การจัดส่ง ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะถูกคำนวณตามน้ำหนักของสินค้าที่สั่งซื้อ และจะมีการเปลี่ยนแปลงในทันทีเมื่อจำนวนสินค้าถูกเปลี่ยน

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น