การจดทะเบียนใช้โดเมนร้านค้าที่กำหนดเอง

e-commerce_social_commerce.png

ขั้นตอนที่ 1

กรุณาไปที่แผงเครื่องมือ “การตั้งค่า” จากนั้นเลือก “การตั้งค่าโดเมน” เลื่อนลงมาที่ส่วนแบบฟอร์ม “ข้อมูลการจดโดเมน”

 

ขั้นตอนที่ 2

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม “ข้อมูลการจดโดเมน” เพื่อจดทะเบียนใช้งานโดเมนร้านค้าที่กำหนดเอง จากนั้น ทำเครื่องหมายที่ช่อง “ฉันได้อ่านและเห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหมดของ ข้อตกลงในการจดโดเมน”

screenshot-customdomain-1.png

 

*โปรดทราบ:

A. “อีเมลเจ้าของโดเมน” จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อที่เจ้าของโดเมนจะสามารถทำการยืนยันโดเมนหลังจากที่ทีมงานของเราได้ทำการซื้อโดเมนแล้ว

B. หมายเลขโทรศัพท์จำเป็นจะต้องกรอกตามรูปแบบ ดังนี้

+(รหัสประเทศ/ภูมิภาค)(หมายเลขโทรศัพท์)

  1. เช่น +886.98765432
           +668.98765432
  2. สำหรับผู้ใช้งานในฮ่องกง คุณสามารถใส่รหัสไปรษณีย์เป็น 00000

C.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกช่องได้ทำการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนที่คุณจะทำการบันทึกการตั้งค่านี้

 

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าเดียวกันนี้ เลื่อนขึ้นไปที่ด้านบน จากนั้นทำการค้นหาชื่อโดเมนที่คุณต้องการจะทำการจดทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม “ใช้งาน”

*โปรดทราบ ทีมงาน SHOPLINE ของเราจะช่วยคุณจดทะเบียนโดเมนสำหรับ URL ที่คุณได้ทำการกรอกข้อมูลลงไป หาก URL ที่คุณได้ส่งคำขอแตกต่างจากที่คุณได้กรอกข้อมูลลงไป กรุณาติดต่อทีมงานออนไลน์ของเราเพื่อช่วยเหลือคุณ!

TH-customdomain-2.jpg

 

เมื่อคุณทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจดทะเบียนให้คุณเอง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1-2 วันทำการ

 

ขั้นตอนที่ 4

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายของอีเมลเจ้าของโดเมน ใน 2 วันถัดไป จะมีอีเมลยืนยันส่งไปที่กล่องจดหมายและลิงก์ยืนยันนี้จะมีอายุแค่ 15 วันเท่านั้น

เปิดกล่องจดหมายของคุณ > คลิกที่ลิงก์ยืนยัน

 

ตัวอย่างอีเมลยืนยันแสดงดังนี้:

A. OpenSRS

หัวข้ออีเมล: VERIFICATION REQUIRED - Please verify your domain name(s) as soon as possible

TH-customdomain-3.jpg

 

 

โดเมนร้านค้าจะไม่เปิดใช้งานหากคุณยังไม่ได้ทำการยืนยันผ่านลิงก์ URL ที่อยู่ในอีเมล

หลังจากที่คุณได้ดำเนินการยืนยันเสร็จสิ้นแล้ว โดเมนร้านค้าคุณจะเปิดใช้งานและเชื่อมต่อเข้าร้านค้าออนไลน์ภายใน 15-20 นาที

*กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องว่าโดเมนร้านค้าตรงกับโดเมนที่คุณได้ส่งคำขอไว้

 

โปรดอ่านอีเมลยืนยันและคลิกที่ลิงก์เพื่อยืนยันโดเมน ขั้นตอนมีดังนี้:

คุณจะถูกนำไปสู่หน้าแสดงรายละเอียดการยืนยัน จากนั้นคลิก “Verify Information”

TH-customdomain-4.jpg

 

หลังจากนั้น ขั้นตอนดำเนินการยืนยันเสร็จเรียบร้อย

TH-customdomain-5.jpg

 

*โปรดจำไว้ว่า หากคุณมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล หรืออีเมลเจ้าของโดเมนในแบบฟอร์มข้อมูลจดทะเบียน คุณจะได้รับอีเมลยืนยันอีกฉบับจาก support@shoplineapp.com ดังนั้นกรุณายืนยันการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายใน 15 วัน

 

B. GoDaddy

หัวข้ออีเมล: Action required for domain activation.

โดเมนร้านค้าจะไม่เปิดใช้งานหากคุณยังไม่ได้ทำการยืนยันผ่านลิงก์ URL ที่อยู่ในอีเมล

หลังจากที่คุณได้ดำเนินการยืนยันเสร็จสิ้นแล้ว โดเมนร้านค้าคุณจะเปิดใช้งานและเชื่อมต่อเข้าร้านค้าออนไลน์ภายใน 15-20 นาที

TH-customdomain-6.jpg

 

หลังจากนั้น ขั้นตอนการยืนยันเสร็จสิ้น

TH-customdomain-7.jpg

 

*โปรดทราบว่าคุณจะได้รับอีกหน่ึงอีเมลจาก notify@shoplineapp.com เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการโดเมนของ GoDaddy

 

หัวข้ออีเมล: Your domain is now being set up

หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลของโดเมน กรุณาใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ให้ผ่านทางอีเมลในการเข้าสู่ระบบของ GoDaddy

TH-customdomain-8.png

 

หมายเหตุ:

หากคุณต้องการจดทะเบียนโดเมนสำหรับ .hk / .com.hk หรือ .tw / .com.tw กรุณาติดต่อทีมงานของเราเพื่อรับการช่วยเหลือ

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น