การตั้งค่าค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

All_Plan.pngเพื่อให้ผู้ค้าตั้งค่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับร้านค้าให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น คุณสามารถตั้งค่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบคงที่หรือกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดส่งตาม
น้ำหนัก ตามการพิจารณาของผู้ค้า

บทความนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 

A. วิธีการตั้งค่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบคงที่

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE > “การตั้งค่า” > “ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า” > เลือก “การจัดส่งสินค้า” หรือ “กำหนดเอง” > เลือก “ราคาเหมาจ่าย” สำหรับประเภทค่าจัดส่งสินค้า

FAQ_Delivery_Fee_Settings-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2

คลิก “เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่จัดส่ง” ภายใต้ “การตั้งค่าเขตจัดส่งสินค้า” > เลือกประเทศ/ภูมิภาคจัดส่งสินค้า > คลิกที่ “ลูกศรชี้ไปทางขวา(>)” เพื่อเพิ่มประเทศ > กด “ตกลง”

FAQ_Delivery_Fee_Settings-2.png

 

ขั้นตอนที่ 3

ใส่ข้อมูลค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบคงที่ตามที่คุณต้องการคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้า

FAQ_Delivery_Fee_Settings-3.png

 

B. วิธีการตั้งค่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งตามน้ำหนัก

ร้านค้าสามารถตั้งค่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งตามน้ำหนักทั้งหมดของสินค้าในหนึ่งคำสั่งซื้อ

 

ขั้นตอนที่ 1

สินค้าหลัก

“สินค้าและหมวดหมู่” > “หน้ารายการสินค้า” > ไปที่หน้าสินค้าเลือกแท็บ “การตั้งค่า” > ใส่ข้อมูลน้ำหนักของสินค้ารายการนั้นๆ

FAQ_Delivery_Fee_Settings-4.png

สินค้า Add-on

“สินค้าและหมวดหมู่” > "สินค้า Add-on" > ใส่ข้อมูลน้ำหนักของสินค้า

FAQ_Delivery_Fee_Settings-5.png

หมายเหตุ: ค่าจัดส่งจะถูกคำนวนตามน้ำหนักทั้งหมดของสินค้าทุกรายการในคำสั่งซื้อ

 

ขั้นตอนที่ 2

“การตั้งค่า” > “ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า” > เลือก “การจัดส่งสินค้า” หรือ “กำหนดเอง” > เลือกประเภทค่าจัดส่งสินค้าเป็น “น้ำหนักของสินค้า”

FAQ_Delivery_Fee_Settings-6.png

ขั้นตอนที่ 3

ใส่ข้อมูลค่าจัดส่งสินค้าตามเงื่อนไขน้ำหนัก

คุณสามารถตั้งค่าโดยใช้ทศนิยม 2 หลักได้สูงสุด เช่น 1.01

ยกตัวอย่างตามด้านล่าง ลูกค้าจะถูกคิดค่าใช้จ่าย 10 บาทต่อคำสั่งซื้อ ถ้าหากน้ำหนักทั้งหมดต่ำกว่า 5 กิโลกรัม และ 20 บาทต่อคำสั่งซื้อ สำหรับน้ำหนักที่มากกว่า 5 กิโลกรัม

FAQ_Delivery_Fee_Settings-7.png

 

ขั้นตอนที่ 4

คลิก “เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่จัดส่ง” ภายใต้ “การตั้งค่าเขตจัดส่งสินค้า” > เลือกประเทศ/ภูมิภาคจัดส่งสินค้า > คลิกที่ “ลูกศรที่ไปทางขวา” เพื่อเพิ่มประเทศ > กด “ตกลง”

FAQ_Delivery_Fee_Settings-2.png

 

C. การตั้งค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นตัวกรองเพื่อความรวดเร็วในการค้นหาตัวเลือกการจัดส่งตามประเทศ/ภูมิภาค FAQ_Delivery_Fee_Settings-8.png
  • คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ "+" และ "x" เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขช่วงของน้ำหนักและอัตราค่าบริการการขนส่งให้สอดคล้องกัน

FAQ_Delivery_Fee_Settings-9.png 

  • คุณสามารถคลิก “คัดลอก” เพื่อความรวดเร็วในการตั้งค่าสำหรับประเทศ/
    ภูมิภาคอื่นๆที่แตกต่างกันไป

FAQ_Delivery_Fee_Settings-10.png

หมายเหตุ: การจัดส่งสินค้า ประเภท/ภูมิภาค จะไม่ถูกยกไป

 

  • คลิกที่ “เพิ่มเขตที่จัดส่ง” จะทำให้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่การจัดส่งกับช่องให้กรอกการตั้งค่าน้ำหนักและอัตราค่าบริการ ซึ่งจะสะดวกมากเมื่อคุณมีอัตราการให้บริการที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค!

FAQ_Delivery_Fee_Settings-11.png

โปรดอย่าลืมที่จะบันทึกการตั้งค่าใหม่นี้โดยการคลิกที่ “เพิ่ม” หรือ “อัปเดต” ด้านล่าง

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น