การเปิดร้านค้าออนไลน์หลายร้าน

All_Plan.png

คุณสามารถทำการเปิดร้านค้าออนไลน์กับทาง SHOPLINE ได้มากกว่า 1 ร้านค้า แต่ว่าคุณจะต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลที่แตกต่างกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น