การจัดการอีเมลร้านค้า

All_Plan.png

ตอนนี้คุณสามารถจัดการอีเมลแจ้งเตือนของร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มการตั้งค่าขั้นสูงที่ระบบหลังบ้านร้านค้าได้ง่ายๆ

 

A. อัปเดต/เพิ่มตัวเลือกอื่นๆ สำหรับอีเมลแจ้งเตือน

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าขั้นพื้นฐาน

ไปที่เครื่องมือ “การตั้งค่า” จากนั้นเลือก “การตั้งค่าพื้นฐาน”

TH_ShopEmail-1.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2: การตั้งค่าขั้นสูง

คลิกไปที่ปุ่ม “การตั้งค่าขั้นสูง” ที่อยู่ในส่วน “ข้อมูลพื้นฐาน”

คุณสามารถกำหนดอีเมลเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลในประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันได้ ข้อมูลคำสั่งซื้อ, แจ้งความคิดเห็น และข้อความจากลูกค้า

  • อีเมลคำสั่งซื้อ: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลนี้ เมื่อมีลูกค้าส่ังซื้อสินค้า
  • อีเมลความคิดเห็นของคำสั่งซื้อ: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลนี้ เมื่อมีลูกค้าแสดงความคิดเห็นบนคำสั่งซื้อ
  • อีเมลข้อความ: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลนี้ เมื่อมีลูกค้าส่งข้อความถึงคุณ
  • อีเมลแจ้งเตือนสินค้าคงคลังหมด: เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์แจ้งเตือนสินค้าคงคลังหมด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลนี้ เมื่อมีสินค้าเป็น 0
  • อีเมลที่ใช้ในการเรียกเก็บเงิน: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลนี้ คุณสามารถใส่อีเมลได้มากสุดถึง 10 อีเมล โปรดแบ่งอีเมลโดยการใช้เครื่องหมายจุลภาค
  • หากไม่ได้ใส่อีเมลเพื่อรับการแจ้งเตือนในแต่ละประเภทคำสั่ง อีเมลแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยัง “อีเมลเจ้าของร้านค้า” ที่มีการใส่ไว้ในส่วน “การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ”
  • อีเมลร้านค้า: การแจ้งเตือนใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเภทคำสั่งด้านบนทั้ง 4 คำสั่ง จะถูกส่งมาที่อีเมลนี้
  • รายงานอีเมล: อีเมลที่ประกอบด้วยรายงานที่ส่งออกจะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบเสมอ

TH_ShopEmail-2.png

 

ขั้นตอนที่ 3: บันทึก

กดปุ่ม “อัปเดต” ที่มุมด้านล่างขวาเพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล

 

B. อัปเดตอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 1: โปรไฟล์ของฉัน

กดไปที่เมนูด้านมุมขวาบนของหน้าแผงควบคุม จากนั้นเลือก “โปรไฟล์ของฉัน”

TH_ShopEmail-3.png

 

ขั้นตอนที่ 2: บันทึก

กรอกชื่อและอีเมลเข้าสู่ระบบที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นคลิก “บันทึก” เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว!

TH_ShopEmail-4.jpg

 

C. “อีเมลเจ้าของร้านค้า” ใน “การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ”

อีเมลเจ้าของร้านค้าที่อยู่ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบคืออีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนไว้กับทาง SHOPLINE
อีเมลเข้าสู่ระบบนี้คือกุญแจสำคัญสำหรับแผงควบคุมและการเข้าถึงทุกเครื่องมือ, หน้าต่างๆ
หากคุณต้องการเปลี่ยนอีเมลเจ้าของร้านค้า คุณจะต้องทำการเข้าสู่ระบบบัญชีนี้ก่อน
จากน้ันให้อ้างอิงจากวิธีการเปลี่ยนอีเมลเข้าสู่ระบบที่วิธีก่อนหน้านี้

TH_ShopEmail-5.jpg

 

หมายเหตุ: หากคุณต้องการตั้งค่าอีเมลโดเมนแบบกำหนดเอง กรุณาไปที่ การตั้งค่าอีเมลธุรกิจ 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น