การเปลี่ยนชื่อร้านค้า

All_Plan.png

ขั้นตอนที่ 1:

เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE

 

ขั้นตอนที่ 2:

คลิก “การตั้งค่า” > “การตั้งค่าพื้นฐาน”

 

ขั้นตอนที่ 3:

ใส่ชื่อที่ต้องการใต้ “ชื่อร้านค้า”

 

ขั้นตอนที่ 4:

คลิก “อัปเดต”

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น