การสร้างหมวดหมู่ของสินค้า

All_Plan.png

การจัดประเภทของสินค้าจะช่วยในการจัดการร้านค้าและช่วยให้ผู้ซื้อสามารถหาสินค้าที่ตนต้องการได้ง่ายขึ้น

บทความนี้จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 

1. การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าจัดการหมวดหมู่สินค้า

ไปที่แผงควบคุมของ SHOPLINE จากนั้นไปที่ “สินค้าและหมวดหมู่”  เลือก “หมวดหมู่”

หากนี่เป็นครั้งแรกของคุณในการกำหนดหมวดหมู่สินค้า คุณจะเห็นแท็บ “ฟีเจอร์ (แสดงบนหน้าโฮมเพจ)” ซึ่งคุณสามารถลบหมวดหมู่นี้ได้โดยคลิกไปที่ปุ่ม “ลบ”

TH_SetUpCate-1.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2: คลิก [เพิ่ม]

TH_SetUpCate-2.jpg

 

กรอกชื่อหมวดหมู่และรายละเอียด SEO (ตัวอย่าง SEO จะแสดงขึ้นเมื่อกรอกชื่อหัวข้อและรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

TH_SetUpCate-3.jpg

 

TH_SetUpCate-4.jpg

 

2. การตั้งค่าหมวดหมู่สินค้า

A1. กำหนดสินค้าหลายๆ รายการลงหมวดหมู่

แผงผู้ดูแลระบบ SHOPLINE มีเครื่องมือเกี่ยวกับการดำเนินการทีละมากๆ หลากหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าสามารถ เพิ่ม/ ลบ หมวดหมู่ของสินค้า ไปที่/ จาก หมวดหมู่หนึ่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาเมื่อสร้างหมวดหมู่สินค้าใหม่ (ตัวอย่างเช่น: หมวดหมู่ของสินค้าที่มีโปรโมชั่น)

  • จัดวางสินค้าหลายๆ รายการลงหมวดหมู่

ขั้นตอนที่ 1: [สินค้าและหมวดหมู่] > [หมวดหมู่] > [ดูสินค้า]

TH_SetUpCate-5.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2: คลิก [เพิ่มสินค้าไปยังหมวดหมู่]

TH_SetUpCate-6.jpg

 

ขั้นตอนที่ 3: เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังหมวดหมู่สินค้า

TH_SetUpCate-7.jpg

 

ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อยืนยันว่ามีสินค้าจำนวนกี่รายการที่ได้เพิ่มลงหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: การวางสินค้าหลายรายการไปยังหมวดหมู่จะไม่มีผลกระทบกับหมวดหมู่เดิมของสินค้า

TH_SetUpCate-8.jpg

 

หมายเหตุ:

1. คุณจะไม่สามารถเลือกสินค้าที่ถูกกำหนดไปยังหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว

2. สินค้ารายการที่ไม่ได้ทำการเผยแพร่จะไม่สามารถวางลงในหมวดหมู่ผ่านวิธีการกำหนดหมวดหมู่ให้สินค้าจำนวนมากนี้ได้ 

สินค้าที่ไม่ได้เผยแพร่จะสามารถกำหนดลงหมวดหมู่สินค้าต่างๆ ได้ โดยไปที่ [สินค้าและหมวดหมู่] > [สินค้า] > [แก้ไข] และไปที่แท็บ [หมวดหมู่] ของสินค้านั้นๆ 

TH_SetUpCate-9.png

 

  • การลบสินค้าออกจากหมวดหมู่

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ [สินค้าและหมวดหมู่] > [หมวดหมู่ของสินค้า] > [ดูสินค้า]

TH_SetUpCate-10.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2: เลือกสินค้าที่คุณต้องการจะลบออกจากหมวดหมู่

TH_SetUpCate-11.jpg

 

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ [ดำเนินการเป็นกลุ่ม] จากนั้นเลือก [ลบสินค้า]

TH_SetUpCate-12.jpg

 

ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อยืนยันว่ามีสินค้าจำนวนกี่รายการที่ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

TH_SetUpCate-13.png

 

A2. อัปเดตหมวดหมู่สินค้าโดยการดำเนินการเป็นกลุ่ม

หมายเหตุ: หมวดหมู่สินค้าที่ไม่มีสินค้าอยู่จะไม่มีการแสดงขึ้นที่หน้าเพจของร้านค้า

วิธีการอัปเดตหมวดหมู่สินค้าโดยใช้การดำเนินการเป็นกลุ่ม จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • กำหนดหมวดหมู่สินค้าโดยดำเนินการเป็นกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 1: [สินค้าและหมวดหมู่] > [สินค้า] > เลือกรายการสินค้าที่ต้องการกำหนดหมวดหมู่

TH_SetUpCate-14.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2: [ดำเนินการเป็นกลุ่ม] > [กำหนดหมวดหมู่]

TH_SetUpCate-15.jpg

 

ขั้นตอนที่ 3: เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการกำหนดให้กับสินค้าเหล่านั้น

TH_SetUpCate-16.jpg

 

โปรดทราบ: หมวดหมู่ใดๆ ที่คุณเลือกสินค้ามาอยู่ภายใต้นี้ จะไปแทนที่หมวดหมู่สินค้าที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้า

TH_SetUpCate-17.jpg

 

  • ลบสินค้าออกจากหมวดหมู่แบบดำเนินการเป็นกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 1: [สินค้าและหมวดหมู่] > [สินค้า] > เลือกสินค้าที่คุณต้องการลบ

TH_SetUpCate-14.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2: [ดำเนินการเป็นกลุ่ม] > [กำหนดหมวดหมู่]

TH_SetUpCate-15.jpg

 

ขั้นตอนที่ 3: นำเครื่องหมายออกจากหมวดหมู่ทั้งหมด จากนั้นคลิก [กำหนด]

TH_SetUpCate-18.jpg

 

A3. กำหนดสินค้าไปยังหมวดหมู่จากหน้ารายละเอียดสินค้า

นอกเหนือจากการกำหนดหมวดหมู่สินค้าโดยดำเนินการเป็นกลุ่มจาก [หมวดหมู่สินค้า] คุณสามารถกำหนดสินค้าไปยังหมวดหมู่ต่างๆ ได้ใน [สินค้า]

ขั้นตอนที่ 1: [สินค้าและหมวดหมู่] > [สินค้า] > [แก้ไข] > แท็บ [หมวดหมู่]

คุณสามารถกำหนดสินค้าไปยังหมวดหมู่สินค้าได้โดยตรงในแท็บ [หมวดหมู่สินค้า] โดยการทำเครื่องหมายที่ช่องซึ่งอยู่ด้านล่างของ ”สินค้าจะอยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หมวดหมู่)” คลิก [อัปเดต] เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

TH_SetUpCate-19.png

 

3. ตรวจสอบสินค้าในหมวดหมู่

[สินค้าและหมวดหมู่] > [หมวดหมู่] > [ดูสินค้า]

TH_SetUpCate-20.jpg

 

4. การเพิ่มแบนเนอร์หมวดหมู่

ในการเพิ่มรูปภาพแบนเนอร์สำหรับหมวดหมู่นั้น ในแผงผู้ดูแลระบบของ SHOPLINE ไปที่ [สินค้าและหมวดหมู่] > [หมวดหมู่] จากนั้นคลิก [แก้ไข] ซึ่งอยู่ถัดจากหมวดหมู่สินค้าที่คุณต้องการสร้างแบนเนอร์ และคลิก [เพิ่มรูปถ่าย] เพื่อเพิ่มรูปภาพแบนเนอร์ โดยรูปภาพนั้นจะต้องเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG หลังจากนั้นคลิก [อัปเดต] เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  • ขนาดรูปภาพที่แนะนำ: 1920 x 896 พิกเซล
  • เร็วๆ นี้: คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 10 รูปภาพสำหรับแบนเนอร์ที่เปลี่ยนรูปภาพเรื่อยๆ (carousel banner) ได้
  • รูปภาพแบนเนอร์จะถูกใช้สำหรับทุกๆ ภาษาของร้านค้าของคุณ

TH_SetUpCate-21.jpg 

  • เร็วๆ นี้: หลังจากคุณได้เพิ่มรูปภาพแบนเนอร์ คุณสามารถคลิกที่ [ลิงก์ Url] เพื่อเพิ่มลิงก์ให้กับรูปภาพ จากนั้นเลือก [เปิดลิงก์ในหน้าต่างปัจจุบัน] หรือ [เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่] เพื่อที่ลูกค้าจะถูกนำไปสู่ลิงก์ดังกล่าวเมื่อคลิกที่รูปภาพแบนเนอร์

TH_SetUpCate-22.jpg

 

  • หลังจากคุณได้อัปโหลดรูปภาพแล้ว คุณสามารถใช้การลากและวางเพื่อเรียงลำดับรูปภาพในการแสดงผลแบนเนอร์ที่เปลี่ยนรูปภาพเรื่อยๆ (carousel banner) 
  • เมื่อคุณได้อัปเดตหน้าเพจของคุณแล้ว รูปภาพแบนเนอร์จะแสดงผลโดยอัตโนมัติที่หน้าร้านของคุณ

TH_SetUpCate-23.jpg

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น