ลำดับหมวดหมู่และสินค้า

All_Plan.png

บทความนี้จะอธิบายในหัวข้อดังต่อไปนี้:

 

A.การจัดลำดับหมวดหมู่

ลำดับของสินค้าจะถูกจัดเรียงตามเวลาที่สินค้าถูกสร้างขึ้น

ไปที่ “สินค้าและหมวดหมู่” > “หมวดหมู่”

คุณสามารถเรียงลำดับของหมวดหมู่โดยการลากที่ไอคอนรูปจุด > การแสดงผลที่หน้าร้านค้าจะอัปเดตในเวลาเดียวกัน

TH_CategoriesImage-Ordering-1.png

 

 

B.การจัดลำดับสินค้าในหมวดหมู่

 

ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่ “ดูสินค้า”

“สินค้าและหมวดหมู่” > “หมวดหมู่” > คลิกปุ่ม “ดูสินค้า”

TH_CategoriesImage-Ordering-2.png

 

ขั้นตอนที่ 2: จัดเรียงลำดับใหม่

ร้านค้าสามารถเลือกวิธีการจัดเรียงที่ต้องการได้ การแสดงผลรายการสินค้าที่หน้าร้านค้าจะถูกจัดเรียงตามวิธีการจัดเรียงที่คุณเลือก ลูกค้าจะไม่สามารถรู้วิธีการจัดเรียงสินค้าที่คุณใช้อยู่

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก “ยอดขาย: สูงไปต่ำ” สินค้าจะถูกจัดเรียงตามยอดขายโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเรียกดูหมวดหมู่นี้ แต่ลูกค้าจะไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้าเรียงตามยอดขาย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่แสดงที่หน้าหมวดหมู่ กรุณาอ้างอิงถึงบทความนี้ การจัดเรียงสินค้าที่หน้าร้านค้า

TH_CategoriesImage-Ordering-3.png

 • ยอดขาย: จำนวนครั้งที่สินค้าถูกขายได้ (ไม่รวม “ยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว”, “ลบคำสั่งซื้อแล้ว”)
 • เข้าชมเพจ: จำนวนครั้งเข้าชมหน้าเพจสินค้าใน 30 วัน ถูกเรียงตามจำนวนครั้งจากมากไปน้อย
 • จำนวนการเพิ่มสินค้าในตะกร้าสินค้า: จำนวนครั้งที่สินค้าถูกเพิ่มลงตะกร้าสินค้าใน 30 วัน ถูกเรียงตามจำนวนครั้งจากมากไปน้อย

 

หมายเหตุ:

A. เมื่อคุณเลือกใช้งาน “การจัดเรียงแบบกำหนดเอง” ระบบจะถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนไปยังการจัดเรียงแบบกำหนดเองโดยตรง หรือแทนที่การเรียงลำดับแบบกำหนดเองด้วยการเรียงลำดับแบบปัจจุบันเพื่อแก้ไข

 1. เปลี่ยนเป็นการจัดเรียงแบบกำหนดเองโดยตรง: กลับไปที่การเรียงลำดับตามการจัดเรียงแบบกำหนดเองที่เคยตั้งไว้ล่าสุด หากคุณไม่เคยตั้งค่าการจัดเรียงแบบกำหนดเองมาก่อน รายการสินค้าจะถูกจัดเรียงตามเวลาการเพิ่มสินค้า และร้านค้าสามารถเปลี่ยนลำดับได้อีกครั้ง
 2. แทนที่การเรียงลำดับแบบกำหนดเองด้วยการจัดเรียงปัจจุบัน: ระบบจะแทนที่การจัดเรียงแบบกำหนดเองด้วยการจัดเรียงแบบปัจจุบันโดยอัตโนมัติ ร้านค้าสามารถเปลี่ยนลำดับได้ในลำดับต่อไป

TH_CategoriesImage-Ordering-5.png

TH_CategoriesImage-Ordering-4.png

คลิกค้างไปที่ไอคอน ที่อยู่หน้ารูปภาพสินค้า > เลื่อนขึ้นและลงเพื่อจัดเรียงลำดับอีกครั้ง

TH_CategoriesImage-Ordering-6.gif

 

 

C. ย้าย/ลบ สินค้าแบบจำนวนมาก

ขั้นตอนที่ 1: เลือก “แสดงทั้งหมด”

หากคุณมีสินค้าหลายจำนวนและต้องการจัดเรียงใหม่ในหมวดหมู่ คุณสามารถเลือกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” เพื่อสามารถจัดการทุกรายการสินค้าในหน้าเดียว

TH_CategoriesImage-Ordering-7.png

 

ขั้นตอนที่ 2: การดำเนินการเป็นกลุ่ม

จัดเรียงโดย: การจัดเรียงแบบกำหนดเอง

คลิกที่รายการสินค้าที่ต้องการเลื่อนไปอยู่ด้านบนสุด จากนั้นคลิก “การดำเนินการเป็นกลุ่ม” >> “เลื่อนไปข้างบนสุด” หรือคลิกที่รายการสินค้าที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก “การดำเนินการเป็นกลุ่ม” >> “ลบสินค้า”

TH_CategoriesImage-Ordering-8.png

จัดเรียงโดย: อื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดเรียงแบบกำหนดเอง

คลิกไปที่รายการที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก “การดำเนินการเป็นกลุ่ม” >> “ลบสินค้า”

TH_CategoriesImage-Ordering-9.png

 

 

D. คำถามที่พบบ่อย

 

Q1: สินค้า “จัดแสดง/ไม่จัดแสดง” จะส่งผลต่อการเรียงลำดับสินค้าของฉันหรือไม่?

ไม่ สินค้าที่ไม่ถูกแสดงจะไม่แสดงที่หน้าร้านค้า เมื่อคุณต้องการแสดงสินค้ารายการเดิมอีกครั้ง สินค้านี้จะแสดงผลที่ตำแหน่งเดิมที่หน้าร้านค้า

 

Q2: ทำไมลำดับของรายการสินค้าเปลี่ยนหลังจากที่สินค้าที่ไม่ถูกแสดงเปลี่ยนเป็นแสดง?


สมมติว่าคุณได้มีการดำเนินการปรับลำดับการจัดเรียงของรายการสินค้าในหมวดหมู่หลังจากที่คุณตั้งค่าไม่แสดงสินค้า เป็นไปได้ว่าสินค้าที่ไม่แสดงก็จะส่งผลกระทบในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างง่ายๆ ด้านล่างนี้:


“หมวดหมู่ A” มีสินค้าดังต่อไปนี้ ซึ่งถูกเรียงลำดับดังนี้:
A + B + C + D + E + F + G


หากคุณตั้งค่าไม่แสดงสินค้า B จากนั้นจัดลำดับของสินค้าก่อน B เช่น วางสินค้า A ไว้ท้ายสุดของรายการ ลำดับจะเป็นดังนี้:
(B) + C + D + E + F + G + A


หากคุณตั้งค่าแสดงสินค้า B อีกครั้ง จะแสดงผลสินค้า B ที่ด้านบนสุดของรายการ
B + C + D + E + F + G + A

 

Q3: ระบบจัดการลำดับของหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่รองอย่างไร?

เมื่อสินค้าอยู่ในหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่รอง หมายความว่าเมื่อคุณจัดเรียงลำดับของสินค้าในหมวดหมู่รอง ตำแหน่งแสดงสินค้าจะถูกอัปเดตในหมวดหมู่หลักด้วย วิธีนี้ร้านค้าไม่จำเป็นต้องกลับไปที่หมวดหมู่หลักเพื่ออัปเดตลำดับตำแหน่งอีกครั้ง ซึ่งช่วยให้ร้านค้าจัดการลำดับสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น:

ลำดับสินค้าเดิม

หมวดหมู่หลักมีสินค้า: A + B + C + D + E + F
หมวดหมู่รอง: D + E + F

ลำดับสินค้าหลังมีการปรับเปลี่ยน

ลำดับในหมวดหมู่รองเปลี่ยนเป็น: F + D + E
ลำดับในหมวดหมู่หลักเปลี่ยนเป็น: A + B + C + F + D + E

 

หากคุณเลือกวิธีการจัดเรียงอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดเรียงแบบกำหนดเอง (เช่น จัดเรียงตามยอดขาย, จำนวนเข้าชม, ราคา, อื่นๆ) ลำดับของหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่รองจะไม่มีผลกระทบ

ตัวอย่างเช่น หากหมวดหมู่หลักถูกจัดเรียงโดยยอดขาย และ หมวดหมู่รองถูกจัดเรียงโดยราคา เมื่อราคาของสินค้าในหมวดหมู่รองเปลี่ยน ระบบจะเปลี่ยนลำดับสินค้าในหมวดหมู่รองเท่านั้น ไม่ใช่ในหมวดหมู่หลัก

 

Q4: จะเกิดอะไรขึ้นหากหมวดหมู่สินค้าหลักหรือหมวดหมู่สินค้ารองเปลี่ยนการจัดเรียงเป็นแบบ “การจัดเรียงแบบกำหนดเอง” และเลือกแทนที่การจัดเรียงแบบกำหนดเองด้วยการจัดเรียงแบบปัจจุบัน (ตัวเลือกที่ 2 ที่รูปตัวอย่างด้านล่าง) ลำดับสินค้าจะมีผลกระทบหรือไม่?

TH_CategoriesImage-Ordering-4.png

คำตอบคือ มีผลกระทบ ดังตัวอย่าง:

ลำดับสินค้าเดิม

หมวดหมู่หลักมีสินค้า: A + B + C + D + E + F

หมวดหมู่รอง: F + E + D

 

 • กรณีที่ 1: เมื่อหมวดหมู่รองถูกจัดเรียงโดยวิธีการจัดเรียงแบบกำหนดเอง และหมวดหมู่หลักเลือกที่จะแทนที่การเรียงลำดับแบบกำหนดเองด้วยการเรียงลำดับปัจจุบัน ลำดับสินค้าในหมวดหมู่รองจะซิงค์เข้ากับหมวดหมู่หลัก

   

  ลำดับสินค้าหลังมีการปรับเปลี่ยน

  ลำดับในหมวดหมู่หลักเปลี่ยนเป็น: A + B + C + D + E + F

  ลำดับในหมวดหมู่รองเปลี่ยนเป็น: D + E + F

   
 • กรณีที่ 2: เมื่อหมวดหมู่หลักถูกจัดเรียงโดยวิธีการจัดเรียงแบบกำหนดเอง และหมวดหมู่รองเลือกที่จะแทนที่การเรียงลำดับแบบกำหนดเองด้วยการเรียงลำดับปัจจุบัน ลำดับสินค้าในหมวดหมู่หลักจะแสดงสินค้าหมวดหมู่รองด้านหน้า

   

  ลำดับสินค้าหลังมีการปรับเปลี่ยน

  ลำดับในหมวดหมู่หลักเปลี่ยนเป็น: F + E + D + A + B + C

  ลำดับในหมวดหมู่รองเปลี่ยนเป็น: F + E + D

 

Q5: ระบบจัดเรียงหมวดหมู่ “สินค้าทั้งหมด” อย่างไร?

การจัดเรียงขึ้นอยู่กับลำดับของสินค้าที่ถูกอัปโหลด/สร้าง ตามเวลาและวันที่

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น