การสร้างหมวดหมู่รองของสินค้า

EC+SC____-15__.png

ในบทความนี้เราจะมาอธิบายในหัวข้อดังต่อไปนี้:

 

A. การสร้างหมวดหมู่รอง

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เครื่องมือ “สินค้าและหมวดหมู่” เลือก “หมวดหมู่”

TH_SetUpCate-sub-1.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2: เลือกหมวดหมู่

เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการให้เป็นหมวดหมู่รอง จากนั้นกดไอคอนลูกศรที่หน้าหมวดหมู่นั้น

sub-categories.gif

 

หมายเหตุ:

เนื่องจากหมวดหมู่หลักกับหมวดหมู่รองมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน
เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการเพิ่มรายการสินค้าลงไปในหมวดหมู่รอง
สินค้านั้นจะถูกกำหนดไปยังหมวดหมู่หลักที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

 

ยกตัวอย่างเช่น:

หมวดหมู่สินค้าแบบแรก

หมวดหมู่ A: มีสินค้า A + สินค้า B + สินค้า C

หมวดหมู่ B: มีสินค้า D + สินค้า E + สินค้า F

 

การตั้งค่าหมวดหมู่สินค้าเป็นชั้นลำดับขั้น

ตั้งหมวดหมู่สินค้า A ให้เป็นหมวดหมู่หลัก

ตั้งหมวดหมู่สินค้า B ให้เป็นหมวดหมู่รองของหมวดหมู่หลัก A

 

ลำดับของสินค้าทั้ง 2 หมวดจะเป็นดังต่อไปนี้:

หมวดหมู่สินค้า A (หมวดหมู่หลัก): มีสินค้า A + สินค้า B + สินค้า C + สินค้า D + สินค้า E + สินค้า F

หมวดหมู่สินค้า B (หมวดหมู่รอง): : มีสินค้า D + สินค้า E + สินค้า F

 

เมื่อยกเลิกกำหนดหมวดหมู่รอง รายการสินค้าจะกลับไปเป็นหมวดหมู่สินค้าแบบแรก ดังต่อไปนี้: 

หมวดหมู่ A: มีสินค้า A + สินค้า B + สินค้า C

หมวดหมู่ B: มีสินค้า D + สินค้า E + สินค้า F

 

B. ดำเนินการแบบกลุ่มเพื่อกำหนดสินค้าไปยังหมวดหมู่รอง

ขั้นตอนที่ 1: ดำเนินการแบบกลุ่ม

ไปที่เมนู “สินค้า” เลือกสินค้าที่ต้องการกำหนด จากนั้นไปที่ “ดำเนินการแบบกลุ่ม” เลือก “กำหนดไปยังหมวดหมู่”

TH_SetUpCate-sub-2.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2: ดำเนินการแบบกลุ่ม

สามารถเลือก 1 หมวดหมู่รอง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หมวดหมู่รอง) ได้
ระบบจะทำการเลือกหมวดหมู่หลักให้โดยอัตโนมัติ

TH_SetUpCate-sub-3.jpg

 

C. ดำเนินการแบบกลุ่มเพื่อกำหนดสินค้าไปยังหมวดหมู่รองจากหน้าสินค้า

นอกจากดำเนินการแบบกลุ่มเพื่อกำหนดสินค้าไปยังหมวดหมู่จากหน้าหมวดหมู่แล้วนั้น
คุณยังสามารถกำหนดสินค้าไปยังหมวดหมู่ได้จากหน้าแก้ไขสินค้าได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เครื่องมือ “สินค้าและหมวดหมู่” เลือก “สินค้า” คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” จากนั้นไปที่แท็บ “หมวดหมู่”

ขั้นตอนที่ 2: คลิก “อัปเดต”

สามารถเลือก 1 หมวดหมู่รอง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หมวดหมู่รอง)
ที่คุณต้องการจะกำหนดรายการสินค้าลงไปยังหมวดหมู่รองนี้ หลังจากนั้นคลิก “อัปเดต”
เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หากคุณทำการเลือกหมวดหมู่รอง หมวดหมู่หลักที่เกี่ยวข้องกันนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

TH_SetUpCate-sub-4.jpg

 

D. การสร้างหมวดหมู่แบบ 3 ชั้น

ผู้ค้าสามารถสร้างฟีเจอร์การทำงานนี้ได้ หากธีมดีไซน์ของร้านค้าคือธีมเหล่านี้ Ultra Chic、Kingsman、Doris Bien、Bianco、Sangria、Skya、Varm、Philia、Dusk .

โปรดทราบว่า การเปลี่ยนไปใช้ธีมอื่นที่นอกเนื่องไปจาก Ultra Chic หมวดหมู่แบบ 3
ชั้นจะถูกซ่อนที่หน้าเพจร้านค้า

TH_SetUpCate-sub-6.jpg

(หน้าต่างของหมวดหมู่แบบ 3 ชั้นที่มีการตั้งค่าแบบเดียวกันที่ใช้ธีม Basic)

 

TH_SetUpCate-sub-5.png

(หน้าต่างของหมวดหมู่แบบ 3 ชั้นที่มีการตั้งค่าแบบเดียวกันที่ใช้ธีม Ultra Chic)

 

ในขณะที่ทำการตั้งค่า “อาหาร” เป็นชั้นหมวดหมู่ชั้นแรก และ “สลัด” เป็นชั้นหมวดหมู่ชั้นที่ 2
หมวดหมู่ชั้นที่ 3 อาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับการเลือกธีมที่ใช้
ซึ่งในปัจจุบันเรารองรับการใช้งานหมวดหมู่แบบ 3 ชั้นสำหรับธีม Ultra Chic、Kingsman、Doris Bien、Bianco、Sangria、Skya、Varm、Philia、Dusk เท่านั้น
เมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้ธีมที่ไม่ได้มีการรองรับการใช้งานรูปแบบนี้
การตั้งค่าในแผงควบคุมจะยังคงอยู่ และหน้าเพจร้านค้าจะกลับมาแสดงหมวดหมู่แบบ 3
ชั้นอีกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนกลับมาใช้ธีมที่รองรับการทำงาน

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น