รูปแบบข้อความที่รองรับ | ศูนย์ข้อความ

social_commerce.png

ในศูนย์ข้อความของ SHOPLINE ร้านค้าสามารถดูข้อความในรูปแบบต่างๆ (เช่น สติกเกอร์, GIF, ข้อความเสียง และอื่นๆ) ที่ส่งจากบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้า

บทความนี้จะครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 

1. รูปแบบข้อความที่รองรับ

ข้อความที่ไม่ใช่ตัวอักษรจาก Facebook, Instagram, WhatsApp, และ LINE จะแสดงต่างกันในหน้าศูนย์ข้อความ

A. ข้อความสติกเกอร์

Facebook

 • ศูนย์ข้อความจะแสดงข้อความสติกเกอร์ที่ส่งเข้ามาจาก Facebook อย่างไรก็ตามระบบไม่รองรับสติกเกอร์ที่เคลื่อนไหวได้จึงจะแสดงเป็นภาพนิ่งแทน
 • ข้อความสติกเกอร์จะแสดงเป็น “รูปภาพ” ในรายการบทสนทนาทางด้านซ้าย

TH_1.png

Instagram & WhatsApp

 • ศูนย์ข้อความจะแสดงข้อความสติกเกอร์ที่ส่งเข้ามาจาก Instagram และ WhatsApp ซึ่งระบบรองรับสติกเกอร์ที่ขยับได้
 • ข้อความสติเกอร์จะแสดงเป็น “รูปภาพ” ในรายการบทสนทนาทางด้านซ้าย

Screen-Shot-2023-03-22-at-45332.gif

LINE

 • ศูนย์ข้อความจะไม่แสดงข้อความสติกเกอร์ที่ส่งจาก LINE
 • ระบบจะแสดงข้อความ “ลูกค้าส่งข้อความสติกเกอร์ให้คุณ ข้อความประเภทนี้ไม่สามารถเปิดดูได้ในปัจจุบัน”
 •  หากลูกค้าส่งอิโมจิ ระบบจะแสดงเป็นชื่ออิโมจิแทนTH_2.png

 

B. ข้อความ GIF

Facebook & Instagram

 • ศูนย์ข้อความจะแสดงข้อความ GIF ที่ส่งจาก Facebook และ  Instagram
 • ข้อความ GIF จะแสดงเป็น “รูปภาพ” ในรายการบทสนทนาทางด้านซ้าย

WhatsApp

 • ศูนย์ข้อความจะแสดงข้อความ GIF ที่ส่งจาก WhatsApp ในรูปแบบวิดีโอ

 • ข้อความ GIF จะแสดงเป็นวิดีโอในรายการบทสนทนาทางด้านซ้าย

  TH_4.png

LINE

 • ศูนย์ข้อความจะแสดงข้อความ GIF ที่ส่งจาก LINE แต่ไม่รองรับ GIF ที่ขยับได้จึงจะแสดงเป็นภาพนิ่งแทน
 • ข้อความ GIF จะแสดงเป็นรูปภาพในรายการบทสนทนาทางด้านซ้า

 

C. ข้อความเสียง

ศูนย์ข้อความจะแสดงและเล่นข้อความเสียงที่ส่งจาก Facebook, Instagram, WhatsApp, และ LINE

TH_3.png

 

D. ข้อความวิดีโอ

ศูนย์ข้อความจะแสดงและเล่นวิดีโอที่ส่งจาก Facebook, Instagram, WhatsApp, และ LINE

TH_6.png

 

E. ข้อความไฟล์

ลูกค้าสามารถส่งไฟล์จาก Facebook, WhatsApp, และ LINE (ไม่รองรับใน Instagram)

Facebook, WhatsApp, และ LINE

 • ศูนย์ข้อความจะแสดงข้อความไฟล์ที่ส่งจาก Facebook, WhatsApp, และ LINE  ระบบจะแสดงไอคอนไฟล์แต่ละรูปแบบขึ้นมาเช่นกัน
 • ข้อความไฟล์จะแสดงเป็น “ไฟล์” ในรายการบทสนทนาทางด้านซ้าย

TH_7.png

 

F. ส่งข้อมูลผู้ติดต่อ

ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลผู้ติดต่อจาก WhatsApp และ LINE ได้ (ไม่รองรับใน Facebook และ Instagram)

WhatsApp

 • ศูนย์ข้อความจะไม่แสดงข้อมูลผู้ติดต่อที่ส่งจาก WhatsApp
 • ระบบจะแสดงข้อความ “ลูกค้าได้ส่งช่องทางการติดต่อถึงคุณ ข้อความประเภทนี้ไม่สามารถเปิดดูได้ในขณะนี้”

TH_7.png

LINE

 • ศูนย์ข้อความจะไม่แสดงข้อมูลผู้ติดต่อจากที่ส่งจาก LINE
 • ระบบจะไม่แสดงข้อความ “รูปแบบข้อความนี้ไม่สามารถดูได้ในขณะนี้” ที่รายการบทสนทนาทางและหน้าต่างห้องสนทนา

 

G. ส่งหมุดสถานที่

ลูกค้าสามารถส่งหมุดสถานที่ได้จาก WhatsApp และ LINE (ยังไม่รองรับใน Facebook and Instagram)

WhatsApp & LINE

 • ศูนย์ข้อความจะแสดงตำแหน่งที่ส่งจาก WhatsApp และ  LINE
 • ระบบจะแสดงข้อความ “ลูกค้าส่งหมุดสถานที่ให้คุณ ข้อความประเภทนี้ไม่สามารถเปิดดูได้ในขณะนี้ ”

TH_8.png

 

H. แชร์ตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน

ลูกค้าสามารถแชร์ตำแหน่ง ณ ปัจจุบันได้จาก Whatsapp (ไม่รองรับใน Facebook, Instagram, และ LINE )

WhatsApp

 • ศูนย์ข้อความจะไม่แสดงตำแหน่ง ณ ปัจจุบันที่ส่งจาก WhatsApp
 • ระบบจะแสดงข้อความ “ลูกค้าข้อความถึงคุณ ข้อความประเภทนี้ไม่สามารถเปิดดูได้ในขณะนี้”

TH_9.png

 

2. หมายเหตุ

 • ในหน้าแอดมินของแอปพลิเคชัน SHOPLINE ขณะนี้ไม่สามารถแสดงข้อความที่ไม่ใช่ตัวอักษรได้
 • ขณะนี้คุณไม่สามารถส่งข้อความที่ไม่ใช่ตัวอักษรจากศูนย์ข้อความได้

 

 

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ข้อความ (Message Center)

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น