การวิเคราะห์ข้อมูล WhatsApp

social_commerce__2_.png

ร้านค้าสามารถดูข้อมูล WhatsApp ด้วย “การวิเคราะห์ข้อมูล WhatsApp” ของ SHOPLINE

*หมายเหตุ: รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นเพียงการประมาณค่าและอาจแตกต่างเล็กน้อยจากข้อมูลที่แสดงในรายละเอียดการใช้งานจริงเล็กน้อย เนื่องจากความแตกต่างบางส่วนในการประมวลผล

 

 

1. ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูล

ในหน้าแอดมิน SHOPLINE ไปที่ [การเชื่อมต่อแต่ละช่องทางเข้าด้วยกัน] > [WhatsApp] ในส่วนของ “เชื่อมต่อบัญชี WhatsApp Business แล้ว” คุณสามารถดูเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ, สถานะ, คุณภาพ, และชื่อของหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดง

*หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบัญชีธุรกิจ Whatsapp กรุณาอ้างอิงจากบทความนี้

Screen_Shot_2023-01-17_at_5.18.55_PM.png

 

เลื่อนไปด้านล่างของหน้านี้และคลิกที่แท็บการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูข้อมูล: 

A. เลือกช่วงเวลาของข้อมูล

  • เลือกข้อความ WhatsApp จากประเทศ/ภูมิภาค
  • เลือกช่วงวันสำหรับการวิเคราะห์

Screen_Shot_2023-01-17_at_5.29.38_PM.png

 

B. เมตริก

  • จำนวนบทสนทนาทั้งหมด
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบทสนทนา (เป็น USD)
  • บทสนทนาแบบชำระเงิน
  • บทสนทนาฟรี: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงจากหัวข้อ “การสนทนาระดับฟรี” และ “การสนทนาจากจุดเข้าใช้งานที่ให้บริการฟรี” จากบทความนี้

Screen_Shot_2023-01-17_at_5.33.51_PM.png

 

C. ส่งออกข้อมูลการสนทนา

คลิกที่ปุ่มส่งออกข้อมูลและคุณจะถูกส่งไปยังหน้าแอดมิน SHOPLINR > [รายงานและเครื่องมือวิเคราะห์] > [Export รายงาน] > [WhatsApp report] เพื่อส่งออกรายงาน WhatsApp กรุณาอ้างอิงจากบทความนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Screen_Shot_2023-01-17_at_5.46.10_PM.png

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น