การขายและโปรโมชั่น: การตั้งค่าโปรโมชั่น ของขวัญฟรี

All_Plan.png

Promotions.png

จำนวนของขวัญฟรีที่รองรับ

  • ไม่จำกัด

บทความนี้จะแนะนำในหัวข้อดังต่อไปนี้:

 

1. ฟีเจอร์ของขวัญฟรี

ร้านค้าสามารถสร้างโปรโมชันและแคมเปญที่แตกต่างกันเพื่อดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ฟีเจอร์ของขวัญฟรีของ SHOPLINE สามารถตั้งค่าเงื่อนไขของขวัญฟรีที่แตกต่างกันได้ (เช่น ของขวัญฟรีเมื่อซื้อสินค้ามากกว่ายอดที่กำหนด, ของขวัญฟรีเมื่อซื้อสินค้ามากกว่าจำนวนรายการสินค้าที่กำหนด, ของขวัญฟรีสำหรับสมาชิก, ซื้อสินค้า A รับฟรี สินค้า B) เพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไรที่มากขึ้น

เมื่อคุณตั้งค่าเงื่อนไขของขวัญฟรีในหน้าผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับของขวัญฟรีเมื่อคำสั่งซื้อมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดของขวัญฟรีได้ที่หน้าคำสั่งซื้อ,  รายการการเลือกสินค้าในคลัง, ใบรายการบรรจุสินค้า, ใบแจ้งหนี้ และรายงานคำสั่งซื้อ

**หมายเหตุ

  • เมื่อของขวัญฟรีหรือโปรโมชันที่เกี่ยวข้องยังไม่ถูกเผยแพร่ หรือสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ ลูกค้าจะไม่สามารถรับสินค้าฟรีได้
  • เมื่อคุณกำลังตั้งค่าโปรโมชันของขวัญฟรี โปรดจำไว้ว่าจำนวนการใช้งานโปรโมชันจะต้องไม่เกินจำนวนสินค้าคงคลัง
  • เมื่อคุณกำลังตั้งค่าโปรโมชันของขวัญฟรี โปรดอย่าตั้งค่าเงื่อนไข (มากกว่า…..รายการ/จำนวน) ในโปรโมชั่นเดียวกัน
  • การคิดคำนวณของ “ของขวัญฟรีเมื่อสั่งซื้อสินค้ามากกว่าจำนวน/รายการที่กำหนด” เป็นดังนี้:
    • ยอดสั่งซื้อเกิน: ยอดรวมสั่งซื้อสินค้าหลัก + สินค้า add-on หลังจากหักส่วนลดโปรโมชันอื่นๆ (ไม่รวมเครดิตร้านค้า)  
    • จำนวนสั่งซื้อเกิน: ไม่รวมจำนวนสินค้า add-on
ราคาที่จัดแพ็คได้: รับ A ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 1000 บาทขึ้นไป;
รับ A+B ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 2000 บาทขึ้นไป;
รับ A+B+C ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 3000 บาทขึ้นไป.


กรุณาสร้างของขวัญฟรีแยกกันในแต่ละโปรโมชัน
กำหนดโปรโมชันแรกให้มอบของขวัญ A ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 1000 บาทขึ้นไป,
ตามด้วยมอบของขวัญ B ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 2000 บาทขึ้นไปสำหรับโปรโมชันที่สอง,
และมอบของขวัญ C ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 3000 บาทขึ้นไป สำหรับโปรโมชันที่สาม

ราคาที่จัดแพ็คไม่ได้: รับ A ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 1000 บาท; รับ B ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 2000 บาท;
รับ C ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 3000 บาท

กรุณาสร้างโปรโมชันของขวัญฟรี
จากนั้นเพิ่มของขวัญฟรีสำหรับแต่ละเงื่อนไขการซื้อโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการซื้อแต่ละระดับ

 

2. ขั้นตอนการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าสินค้าเป็นของขวัญฟรี

ที่หน้าหน้าแผงเครื่องมือ SHOPLINE > [สินค้าและหมวดหมู่] > [ของขวัญฟรี]

คลิก “เพิ่ม” หรือ “แก้ไข” เพื่อกำหนดชื่อ, รูปภาพ, สินค้าคงคลังและข้อมูลอื่นๆ ของของขวัญฟรี
คุณสามารถเผยแพร่, ไม่เผยแพร่ หรือลบของขวัญฟรีออกจากรายการของขวัญฟรีได้

screenshot-free_gift_promotion_setting-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแคมเปญ

ที่หน้าแผงเครื่องมือ SHOPLINE > [โปรโมชั่นและของรางวัล] > [โปรโมชั่นและแคมเปญ] คลิก “เพิ่ม” เพื่อสร้างโปรโมชั่นใหม่ > กรุณาเลือก “ของขวัญฟรี” ใน “ขั้นตอนที่ 2. กำหนดประเภทสิทธิประโยชน์” 

[เร็วๆ นี้] คุณยังสามารถตั้งค่าโปรโมชันของขวัญฟรีเพื่อจัดราคาเป็นแพ็ค (การตั้งหลายระดับราคา) ได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ระบบจะรวมโปรโมชันหลายรายการให้โดยอัตโนมัติตราบใดที่คำสั่งซื้อเข้าเกณฑ์ของโปรโมชัน หากคุณปิดการใช้งานการตั้งค่า โปรโมชันจะไม่รวมโปรโมชันให้โดยอัตโนมัติ คำสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขการซื้อสามารถใช้โปรโมชันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

Screenshot

อ่านเพิ่มเติม

การสร้าง “โปรโมชั่นและแคมเปญ” - ขั้นตอนที่ 1 - ข้อมูลทั่วไป
[โปรโมชั่นและของรางวัล] ขั้นตอนที่ 2 - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
[โปรโมชันและของรางวัล] ขั้นตอนที่ 3 - กำหนดสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์
[โปรโมชั่นและของรางวัล] ขั้นตอนที่ 4 - ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินและตัวเลือกการจัดส่ง

 

 

ขั้นตอนที่ 3

คลิก เลือก เพื่อเลือกของขวัญฟรีสำหรับโปรโมชันที่หน้าต่างเลือกของขวัญฟรี ที่หน้าต่างที่ปรากฎขึ้นคุณจะเห็นรูปสินค้า, ชื่อ, SKU และจำนวนสินค้าคงคลังของรายการของขวัญที่เลือก หน้าสรุปส่วนลดที่ด้านบนนั้นจะแสดงรายละเอียดโปรโมชันของขวัญฟรีโดยอัตโนมัติ

screenshot-free_gift_promotion_setting-2.png

 

3. ตัวอย่างโปรโมชันของขวัญฟรี

A. รับของขวัญฟรีเมื่อยอดคำสั่งซื้อสินค้ารวมเกินยอดที่กำหนด: รับของขวัญฟรีเมื่อซื้อสินค้าเกิน 500 บาทขึ้นไป

ข้อมูลทั่วไป

1. กำหนดเงื่อนไขการซื้อ > เลือก “ยอดคำสั่งซื้อรวมเกิน
2. กำหนดประเภทสิทธิประโยชน์ > เลือก “ของขวัญฟรี
3. กำหนดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข > รับของขวัญฟรี “1” รายการ และเงื่อนไข ฿ “500

 

B. รับของขวัญฟรีเมื่อยอดคำสั่งซื้อสินค้ารวมเกินยอดที่กำหนด: รับของขวัญ A ฟรีเมื่อยอดคำสั่งซื้อสินค้ารวมเกิน 500 บาทขึ้นไป, รับของขวัญ A+B ฟรีเมื่อยอดคำสั่งซื้อสินค้ารวมเกิน 1000 บาทขึ้นไป

[โปรโมชั่น A] ข้อมูลทั่วไป

1. กำหนดเงื่อนไขการซื้อ > เลือก “ยอดคำสั่งซื้อรวมเกินยอดซื้อขั้นต่ำ
2. กำหนดประเภทสิทธิประโยชน์ > เลือก “ของขวัญฟรี
3. กำหนดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข > รับของขวัญ A ฟรี “1” รายการ และเงื่อนไข ฿ “500

[โปรโมชั่น B] ข้อมูลทั่วไป

1. กำหนดเงื่อนไขการซื้อ > เลือก “ยอดคำสั่งซื้อรวมเกินยอดซื้อขั้นต่ำ
2. กำหนดประเภทสิทธิประโยชน์ > เลือก “ของขวัญฟรี
3. กำหนดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข > รับของขวัญ B ฟรี “1” รายการ และเงื่อนไข ฿ “1000

 

c. รับของขวัญฟรีเมื่อยอดคำสั่งซื้อสินค้ารวมเกินยอดที่กำหนด: รับของขวัญ A ฟรี เมื่อยอดคำสั่งซื้อสินค้ารวมเกิน 500 บาทขึ้นไป, รับของขวัญ B ฟรีเมื่อยอด
คำสั่งซื้อสินค้ารวมเกิน 1000 บาทขึ้นไป

[โปรโมชั่น A] ข้อมูลทั่วไป

1. กำหนดเงื่อนไขการซื้อ > เลือก “ยอดคำสั่งซื้อรวมเกินยอดซื้อขั้นต่ำ
2. กำหนดประเภทสิทธิประโยชน์ > เลือก “ของขวัญฟรี
3-1. กำหนดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข > รับของขวัญ A ฟรี “1” รายการ และเงื่อนไข ฿ “500
3-2. เพิ่มสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข > รับของขวัญ B ฟรี “1” รายการ และเงื่อนไข ฿ “1000

 

D. ซื้อสินค้าที่เลือกไว้และรับของขวัญฟรีที่กำหนด: ซื้อสินค้า A รับฟรีของขวัญ B

ข้อมูลทั่วไป

1.  กำหนดเงื่อนไขการซื้อ > เลือก “สินค้าที่เลือกมากกว่าจำนวนขั้นต่ำ
2. กำหนดประเภทสิทธิประโยชน์ > เลือก “ของขวัญฟรี” และเลือกของขวัญฟรี B
3. กำหนดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข > รับของขวัญฟรี “1” รายการ และเงื่อนไข “1” รายการ จากนั้นเลือกของขวัญ A เป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิ์สำหรับโปรโมชั่น ค้นหาโดยคีย์เวิร์ด

 

4. การแสดงผลที่หน้าร้านค้า

ลูกค้าจะสามารถเห็นโปรโมชันของขวัญฟรีได้เมื่อเข้ามาที่หน้ารายการสินค้า รวมถึงรายการโปรโมชันที่ได้รับในหน้าตะกร้าสินค้า

ร้านค้าสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นของขวัญฟรีรวมถึงเงื่อนไขในหน้าสินค้าได้ หรือสร้างหน้าการตลาดโปรโมชันจากหน้าเพจขั้นสูงได้

screenshot-free_gift_promotion_setting-3.png

 

*รูปภาพด้านล่างนี้เป็นภาพไดอะแกรมแสดงลำดับการใช้งานโปรโมชัน โปรโมชันจะถูกนำมาใช้จากบนลงล่าง ยกเว้นโปรโมชันที่เกี่ยวข้องกับของขวัญ ซึ่งสามารถนำไปใช้รวมซ้อนกันได้ และส่วนโปรโมชันที่เหลือจะใช้ได้แถวละ 1 โปรโมชันเท่านั้น

promotion-202205-TH.png

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น