วิธีการอัปเดตรายละเอียดหมายเลขติดตามสถานะพัสดุ

All_Plan.png

ผู้ค้าสามารถอัปเดตชื่อของบริษัทขนส่ง, หมายเลขติดตามสถานะพัสดุ และ URL ติดตามสถานะของบริษัทขนส่งของคำสั่งซื้อนั้น เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถติดตามคำสั่งซื้อนั้นได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะบริษัทขนส่งท้องถิ่น, บริษัทขนส่งต่างประเทศ และการจัดส่งที่กำหนดเอง

 

ในบทความนี้จะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้:

 

A. ตัวเลือกการขนส่งที่มีสำหรับประเทศไทย

 1. ผู้ให้บริการ - KERRY
 2. ผู้ให้บริการ - Thailand Flash Standard
 3. กำหนดเอง

 

 

B. วิธีการอัปเดตข้อมูลหมายเลขติดตามพัสดุ

 

ขั้นตอนที่ 1: อัปเดตหมายเลขติดตามพัสดุ

เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ > เลื่อนลงไปที่ “รายละเอียดการขนส่ง” > เลือก “อัปเดตหมายเลขติดตามสถานะพัสดุ”

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-1.png

 

ขั้นตอนที่ 2: อัปเดตข้อมูลคำสั่งซื้อ

หลังจากคลิก “อัปเดตหมายเลขติดตามสถานะพัสดุ” ใส่ข้อมูลอัปเดตหมายเลขสถานะพัสดุในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมาก่อนคลิก “ตกลง” เพื่อบันทึก

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-2.png

 

 

ขั้นตอนที่ 3

ข้อมูลหมายเลขติดตามสถานะพัสดุที่อัปเดตจะถูกมองเห็นได้ในส่วน “รายละเอียดการจัดส่งสินค้า”

 

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-3.png

ขั้นตอนที่ 4: ส่งข้อความแจ้งเตือนทางอีเมลให้กับลูกค้าของคุณ

ผู้ค้าสามารถเลือกที่จะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งการเปลี่ยนสถานะการจัดส่งสินค้าของคำสั่งซื้อให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถทำได้โดยการเลือกตัวเลือกจากเมนูที่ปรากฏขึ้นของ “อัปเดตหมายเลขติดตามสถานะพัสดุ”

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-4.png

 

ทำเครื่องหมายถูกที่ตัวเลือก “เลือกช่องนี้หากต้องการแจ้งเตือนการอัปเดตไปยังลูกค้าของคุณ” ในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมาแล้วคลิก “ใช่”

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-5.png

 

 

C.วิธีการดำเนินการอัปเดตข้อมูลหมายเลขติดตามพัสดุจำนวนมาก

 

ผู้ค้า SHOPLINE ที่ใช้ตัวเลือกการจัดส่งที่หลากหลาย เช่น จัดส่งถึงบ้าน, รับที่ร้าน และอื่นๆ สามารถอัปเดตสถานะการจัดส่งสินค้าและข้อมูลหมายเลขติดตามพัสดุของชุดข้อมูลคำสั่งซื้อจำนวนมากโดยการกรอกข้อมูลและอัปโหลดในเทมเพลตสเปรดชีทที่กำหนด

 

 

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่หน้าอัปเดตหมายเลขติดตามพัสดุแบบจำนวนมาก

ไปที่หน้าตัวบ่งชี้คำสั่งซื้อและคลิกที่ “อัปเดตหมายเลขติดตามพัสดุ” เพื่อใส่หน้าที่มีการอัปเดตปริมาณมาก

 

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-6.png

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-7.png

 

 

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดเทมเพลต

ดาวน์โหลด: bulk_upload_example_en.xlsx 

 

_____2017-10-16_11.55.17.png

กรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:

 1. Order No. (หมายเลขคำสั่งซื้อ): ต้องใส่
 2. Tracking Number (หมายเลขติดตามสถานะพัสดุ): ต้องใส่
 3. Courier Name (ชื่อของบริษัทขนส่ง): ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
 4. Courier Tracking URL (URL ติดตามสถานะของบริษัทขนส่ง): ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
 5. Update Status to Shipped(Y/N) (อัปเดตสถานะการจัดส่ง)(ใช่/ไม่): ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
 6. Send Notification Email to Customer(Y/N) (ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังลูกค้า)(ใช่/ไม่) : ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

 

หมายเหตุ:

 1. การอัปเดตจำนวนมากนั้นจำกัดที่ 1000 คำสั่งซื้อต่อการอัปโหลด
 2. ตัวเลขคำสั่งซื้อนั้นประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ #. หมายเลขติดตามสถานะพัสดุสำหรับตัวเลือกการจัดส่งที่เชื่อมกับผู้ให้บริการภายนอก เช่น Kerry, Flash จะไม่สามารถอัปเดตในฟังก์ชั่นนี้
 3. ในแต่ละหมายเลขติดตามสถานะพัสดุจะต้องมีน้อยกว่า 30 ตัวอักษร
 4. ชื่อของบริษัทขนส่งจะต้องน้อยกว่า 20 ตัวอักษร
 5. URL ติดตามสถานะของบริษัทขนส่งจะต้องน้อยกว่า 225 ตัวอักษร
 6. Update Status to Shipped(Y/N) (อัปเดตสถานะการจัดส่ง)(ใช่/ไม่):จะมีข้อจำกัดคือ สามารถใส่ Y (ใช่) หรือ N (ไม่ใช่) ได้เท่านั้น
 7. Send Notification Email to Customer(Y/N) (ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังลูกค้า)(ใช่/ไม่): จะมีข้อจำกัดคือ สามารถใส่ Y (ใช่) หรือ N (ไม่ใช่) ได้เท่านั้น
 8. คุณสามารถอัปเดตคำสั่งซื้อเดิมได้หลายครั้ง ถ้าหากคุณต้องการแก้ไขหมายเลขติดตามพัสดุที่ไม่ถูกต้องที่ได้ทำการอัปโหลดไปก่อนหน้านั้น คุณสามารถอัปเดตได้อีกครั้ง
 9. ถ้าหากในหนึ่งไฟล์ excel ประกอบไปด้วย 2 คำสั่งซื้อที่มาจากหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกัน ทั้งสองคำสั่งซื้อนั้นจะไม่ถูกอัปเดต โปรดทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าจะต้องการใช้คำสั่งซื้อใดและอัปเดตไฟล์ใหม่อีกครั้ง

 

 

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดรายงานคำสั่งซื้อ

การใส่ข้อมูลหมายเลขคำสั่งซื้อนั้นมี 2 วิธี:

 1. เมื่อมีจำนวนคำสั่งซื้อจำนวนไม่มากที่จะต้องอัปเดต ดาวน์โหลดตัวอย่างและใส่ข้อมูลหมายเลขด้วยตนเอง
 2. เมื่อมีจำนวนคำสั่งซื้อจำนวนมากที่จะต้องถูกอัปเดต ดาวน์โหลดรายงานคำสั่งซื้อและคัดลอกหมายเลขคำสั่งซื้อ (ไม่ต้องลบสัญลักษณ์ #) ไปยังไฟล์ตัวอย่างและอัปโหลด

  

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-8.png

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-9.png

 

  

ขั้นตอนที่ 4: วิธีการค้นหาหมายเลขติดตามพัสดุ แก้ไขชื่อของบริษัทขนส่งและ URL ติดตามสถานะของบริษัทขนส่ง

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะสร้างหมายเลขติดตามสถานะพัสดุสำหรับทุกๆคำสั่งซื้อ

ร้านค้าสามารถแสดงหมายเลขติดตามสถานะพัสดุกับลูกค้าและให้ลูกค้าติดตามพัสดุด้วยตนเอง

ตัวอย่างเช่น:  เว็บไซต์ SF express

 

_____2017-10-20_18.42.33.png

 

ใส่ชื่อของบริษัทขนส่งและ URL สามารถช่วยให้ลูกค้าติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

 

_____2017-10-20_18.42.52.png

 

 

ขั้นตอนที่ 5: แก้ไขสถานะเป็นจัดส่งสินค้าแล้ว (Y/N) และส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังลูกค้า (Y/N)

คุณสามารถทำการอัปเดตดังต่อไปนี้:

 1. อัปเดตสถานะการจัดส่งสินค้าเป็นจัดส่งสินค้าแล้ว
 2. ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเมื่อสถานะการจัดส่งสินค้านั้นถูกอัปเดตเป็นจัดส่งสินค้าแล้ว

ช่องต่างๆเหล่านี้สามารถกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ โปรดเว้นว่างหากคุณไม่ต้องการอัปเดตใดๆ

 

 

ขั้นตอนที่ 6:อัปโหลดไฟล์ Excel

อัปโหลดไฟล์ Excel

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-10.pngFAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-11.png

 

ขั้นตอนที่ 7:การแก้ไขผลลัพธ์ที่ล้มเหลวและอัปโหลดอีกครั้ง

ถ้าหากมีข้อผิดพลาดระหว่างการนำเข้าข้อมูล จะนำตรงไปสู่หน้าผลลัพธ์การนำเข้า

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ excel สำหรับผลลัพธ์ที่ผิดพลาดและอัปโหลดอีกครั้งหลังจากการแก้ไขข้อมูลหรือรูปแบบให้ถูกต้อง

 

FAQ_TH_How_to_update_an_order_s_tracking_details-12.png

 

 

ขั้นตอนที่ 8:  ยืนยันการอัปเดตข้อมูลสำเร็จ

ถ้ารายละเอียดในไฟล์ excel นั้นถูกอัปเดตสำเร็จ จะถูกนำไปสู่ตัวบ่งชี้คำสั่งซื้อและแสดงข้อความว่าสำเร็จแล้ว

คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละหน้าคำสั่งซื้อ

 

_____2017-10-23_11.35.25.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น