ใช้คีย์เวิร์ดอย่างรวดเร็ว

SHOPLINE ได้ปรับปรุงอินเทอร์เฟซคีย์เวิร์ดของสินค้าเพื่อใช้อย่างรวดเร็วและเปิดตัววิธีการใช้คีย์เวิร์ดแบบรวดเร็วใหม่: โดยมีคำนำหน้าคีย์เวิร์ด + คำต่อท้ายอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ลูกค้าดำเนินการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทความนี้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้:

1. ขอบเขตของฟีเจอร์

2. วิธีการใช้คีย์เวิร์ดอย่างรวดเร็ว

A. ใช้คีย์เวิร์ดสำหรับช่องว่างโดยอัตโนมัติ

B. สร้างคีย์เวิร์ดที่กำหนดเองสำหรับช่องว่าง

 

1. ขอบเขตของฟีเจอร์

ฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไขคีย์เวิร์ดในรายการต่อไปนี้

1. ห้องไลฟ์สตรีม SHOPLINE

  • เลือกคีย์เวิร์ดสินค้าScreen_Shot_2022-10-14_at_2.23.25_PM.png
  • เพิ่มคีย์เวิร์ดสินค้า

Screen_Shot_2022-10-14_at_2.26.12_PM.png

2. การขายผ่านโพสต์

  • เลือกคีย์เวิร์ดสินค้า

Screen_Shot_2022-10-14_at_2.23.25_PM.png

  • เพิ่มคีย์เวิร์ดสินค้า

Screen_Shot_2022-10-14_at_2.26.12_PM.png

 

3. คีย์เวิร์ดสินค้า

  • เลือกคีย์เวิร์ดสินค้า

Screen_Shot_2022-10-14_at_2.25.46_PM.png

  • เพิ่มคีย์เวิร์ดสินค้า

Screen_Shot_2022-10-14_at_2.26.12_PM.png

 

2. วิธีการใช้คีย์เวิร์ดอย่างรวดเร็ว

*คำอธิบายและภาพหน้าจอด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขคีย์เวิร์ดที่มีอยู่ในห้องไลฟ์สตรีม

โปรดไปที่แผงควบคุมระบบแอดมิน SHOPLINE > [SHOPLINE Live] และคลิกห้องไลฟ์สตรีมใดก็ได้ จากนั้นเลือกสินค้าสำหรับไลฟ์สตรีมแล้วคลิกถัดไป

ในหน้าต่าง "แก้ไขคีย์เวิร์ด" ให้คลิกปุ่มใส่ข้อมูลด่วนทางด้านขวา

Screen_Shot_2022-10-14_at_2.27.45_PM.png

A. ใช้คีย์เวิร์ดสำหรับช่องว่างโดยอัตโนมัติ

คลิกที่ช่อง “ใช้คีย์เวิร์ดสินค้าสำหรับช่องว่างโดยอัตโนมัติ” จากนั้นระบบจะสร้างคีย์เวิร์ดสำหรับช่องว่างตามตรรกะต่อไปนี้… A1, B1, C1

ตัวอย่างเช่น:

สินค้า

ตัวเลือก

คีย์เวิร์ด

ผ้าห่ม

-

A2

แก้วน้ำ

 

น้ำเงิน

B1

แดง

B2

แก้วมัค

-

หากคีย์เวิร์ด A1 ถูกเพิ่มไว้แล้ว ระบบจะไม่สร้างคีย์เวิร์ดใหม่สำหรับสินค้านี้ ดังนั้นคีย์เวิร์ดสำหรับสินค้านี้จะเป็น A1 เท่านั้น (หมายเหตุ 1)

Screen_Shot_2022-10-14_at_2.30.12_PM.png

​​*หมายเหตุ 1: ปัจจุบันรองรับเฉพาะการสร้างคีย์เวิร์ดสำหรับสินค้าที่มีช่องคีย์เวิร์ดว่างเปล่า หากสินค้ามีคีย์เวิร์ดที่ถูกเพิ่มไว้แล้ว ตัวเลือก “ใช้คีย์เวิร์ดสินค้าสำหรับช่องว่างโดยอัตโนมัติ” จะเป็นสีเทาและไม่สามารถคลิกได้

Screen_Shot_2022-10-14_at_2.34.40_PM.png

หากต้องการลบคีย์เวิร์ด โปรดคลิกที่เครื่องหมาย X ทางด้านขวาของคีย์เวิร์ด

Screen_Shot_2022-10-14_at_2.36.33_PM.png

B. สร้างคีย์เวิร์ดที่กำหนดเองสำหรับช่องว่าง

a. คำนำหน้า

โปรดเลือก “ปรับแก้ไขการสร้างคีย์เวิร์ดสำหรับทุกช่อง” และกรอกคำนำหน้าคีย์เวิร์ด

เช่น กรอก "TEST" เพื่อสร้างคีย์เวิร์ดโดยอัตโนมัติ "TEST1" "TEST2" "TEST3" …

สินค้า

ตัวเลือก

คีย์เวิร์ด

ผ้าห่ม

-

TEST1

แก้วน้ำ

 

น้ำเงิน

TEST2

แดง

TEST3

แก้วมัค

-

หากคีย์เวิร์ด A1 ถูกเพิ่มไว้แล้ว ระบบจะยังคงเพิ่มคีย์เวิร์ดใหม่สำหรับสินค้านี้ ดังนั้นคีย์เวิร์ดสำหรับสินค้านี้จะเป็น A1, TEST4 (หมายเหตุ 1)

Screen_Shot_2022-10-14_at_3.03.49_PM.png

*หมายเหตุ 1: ไม่ว่าคุณจะเพิ่มคีย์เวิร์ดสำหรับสินค้านี้ไว้หรือไม่ก็ตาม ระบบจะยังคงเพิ่มคีย์เวิร์ดใหม่ตามคำนำหน้าที่คุณกรอก

ปัจจุบันสินค้า 1 ชนิดรองรับได้สูงสุด 3 คีย์เวิร์ด

Screen_Shot_2022-10-14_at_3.06.27_PM.png

หากต้องการลบคีย์เวิร์ด โปรดคลิกที่เครื่องหมาย X ทางด้านขวาของคีย์เวิร์ด

Screen_Shot_2022-10-14_at_3.07.20_PM.png

[เร็วๆ นี้] b. คำนำหน้า + คำต่อท้าย

นอกจากการกรอกคำนำหน้าคีย์เวิร์ดแล้ว คุณยังสามารถคลิกทำเครื่องหมายที่ช่อง "ใช้ตัวเลือกของสินค้าเป็นคำต่อท้าย" เพื่อให้ระบบนำตัวเลือกสินค้าไปใช้กับคำต่อท้ายคีย์เวิร์ดโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น: กรอก TEST และทำเครื่องหมายที่ช่อง "ใช้ตัวเลือกของสินค้าเป็นคำต่อท้าย

สินค้า

ตัวเลือก

คีย์เวิร์ด

ผ้าห่ม

-

TEST1

แก้วน้ำ

 

น้ำเงิน

TEST2 น้ำเงิน

แดง

TEST3 แดง

แก้วมัค

-

หากคีย์เวิร์ด A1 ถูกเพิ่มไว้แล้ว ระบบจะยังคงเพิ่มคีย์เวิร์ดใหม่สำหรับสินค้านี้ ดังนั้นคีย์เวิร์ดสำหรับสินค้านี้จะเป็น A1, TEST4 (หมายเหตุ 1)

Screen_Shot_2022-10-14_at_3.22.47_PM.png

หากคุณต้องการลบคีย์เวิร์ดของสินค้าที่มีหลายตัวเลือก ในปัจจุบันระบบจะลบคีย์เวิร์ดของตัวเลือกทั้งหมดออกภายในครั้งเดียวเท่านั้น

Screen_Shot_2022-10-14_at_3.23.44_PM.png

คุณเพียงแค่ต้องบอกคำนำหน้าและหมายเลขในไลฟ์สตรีม ลูกค้าสามารถเพิ่มรูปแบบที่ต้องการต่อจาก "คำนำหน้า + หมายเลข" เพื่อดำเนินการสั่งซื้อได้

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายว่าระบบสามารถดูดข้อความความคิดเห็นของลูกค้าประเภทต่างๆ ได้สำเร็จหรือไม่:

โดยใช้คีย์เวิร์ด "TEST2 น้ำเงิน" เป็นตัวอย่าง

ความคิดเห็นจากลูกค้า

ระบบดูดได้หรือไม่

เหตุผล

TEST2 น้ำเงิน

รองรับการมีช่องว่างระหว่างชื่อสินค้าและตัวเลือก

TEST2น้ำเงิน

รองรับการไม่มีช่องว่างระหว่างชื่อสินค้าและตัวเลือก

test2น้ำเงิน

ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กไม่ส่งผลต่อระบบดูด

test 2น้ำเงิน

ไม่สามารถมีช่องว่างระหว่างคำนำหน้าและหมายเลขได้

test2 น้ำเงิน

รองรับการมีช่องว่างระหว่างชื่อสินค้าและตัวเลือก

test2  น้ำเงิน

รองรับการมีช่องว่างจำนวนมาก

test2藍色

ถ้าตัวเลือกของสินค้ามีหลายภาษา ระบบจะรองรับความคิดเห็นจากลูกค้าในภาษานั้นๆ ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม

คีย์เวิร์ดสินค้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

SHOPLINE Live|การซื้อสินค้าผ่านไลฟ์สตรีมด้วย Facebook Live

การขายผ่านโพสต์|โซเชียลคอมเมิร์ซ

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น