Paano nadadagdagan ang web traffic gamit ang SEO description?

 

Katumbas ng SEO ang “Search Engine Optimization”. Ito ay isang libreng proseso na makakatulong sa pagpapadami ng web traffic sa iyong Shop. Search engines ang ginagamit ng mga customers para maghanap ng produkto. Kung mas mataas ang rank ng iyong produkto o shop sa resulta ng search engine, mas madami ang web traffic at magreresulta ito sa mas maraming benta.

Shopline ay nagsusuporta ng SEO para sa antas ng produkto, pahina, at kategorya.

 

Product Level

Tuwing kayo ay gumagawa o nag-eedit ng isang bagong produkto, makikita niyo ang SEO na parte:

Dito mo ilalagay ang pamagat, description ng produkto, target na keywords, at URL ng pahina na gusto mong makita sa search result.

Puwede rin kayo mag-set up ng katumbas na pahina sa ibang lenggwahe.

Paalala: Isa lamang ang SEO-friendly URL para sa isang produkto kahit may English at Chinese na salin ang iyong produkto.

Ang iyong storefront:

 

Page Level

Shopline ay awtomatikong magre-rekomenda ng SEO-friendly na URL para sa pangalan ng iyong pahina. Ngunit puwede niyo ring palitan base sa iyong pangangailan.

Pumunta sa “Pages” -> “Edit”

Ang SEO-friendly na URL ay ma-aapply sa iyong mga pahina.

Category Level

Parehas na proseso ang mangyayari sa iyong “Categories”.

Pumunta sa “Products and Categories” -> “Categories” -> “Edit” 

Kapag ni-click ng customers ang categories, makikita nila ang SEO-friendly na URL:

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento