Paano gamitin ang product tags?

Tinutulungan ng “Product Tags” ang negosyante para mas madaling hanapin ang produkto at para mas madaling makagawa ng promo para sa espesipikong produkto.

Paano gamitin ang “Product Tags”?

Mag-set up ng tag

Pumunta sa “My Product”, i-click ang “Edit” para sa produktong gusto niyong i-tag.

Sa “Tag” section, ilagay ang tag(s) para sa produktong ito. 

I-click ang “Enter” para ma-set up ang tag na ito.

I-click ang “x” para ma-delete ang tag.

Paalala: Lahat ng tags ay nangangailangan ng 3 titik.

Puwedeng maglagay ng maraming tags sa isang produkto.

Kung gusto niyo gumamit ng umiiral na tags, i-click ang “View all tags” para makapili ng tags na na-set up mo dati.

Maghanap ng produkto gamit ang tags

Puwede ka rin maghanap ng produkto gamit ang tags.

Pumunta sa “Search Bar” sa pahina ng “My Products” at piliin ang “Tagged with” sa dropdown.

                                                   

I-type ang tag at i-click ang “Search”. Lahat ng produktong naka-tag sa “Tag” na ito ay lalabas sa ibaba.

Lahat ng negosyante ng Shopline ay puwedeng gumamit ng tags para sa promo ng espesipikong produkto.

Para sa karagdagang impormasyon, pwedeng bisitahin ang post na ito: LINK

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

Pinagagana ng Zendesk