Pagpalit o pagkansela ng subscription plans.

Magpalit ng Plan

Kung nais palitan ang plan, puwedeng pumunta sa iyong Dashboard. I-click lamang ang "View Current Plan" at ang susunod na pahina ay magpapakita ng subscribed plans at detalye ng pagbabayad.

Pagkatapos, i-click ang "Upgrade" sa bandang kanan sa itaas ng pahina para pag-aralan ang plans ng Shopline. Kayo ay madadala sa "Pricing Plans & features" na pahina.

Sa bandang itaas ng pahina, puwede ka pumili kung kada-buwan o kada-taon ang iyong subscription. Pagkatapos, puwede ka pumili kung Basic, Advanced, o Premium ang iyong bagong plan.

Kapag kayo'y na sa Basic, Advanced, o Premium plan sa kasalukuyan, ang natitirang credits galing sa iyong plan ay ma-aapply sa bagong plan. Makikita mo rin ang petsa kung kailan ka icha-charge.

Halimbawa:

Ang kasalukuyang plan ay Starters at gusto niyo lumipat sa Pro (Yearly)

Ang plan mo ngayon ay magtatapos sa 2015-09-08 at may PHPXX.XX na matitira sa account. Ito ay mabibilang sa iyong bagong plan kaya ang charge sa card niyo ay mababawasan. Paki-enter ng maayos ang impormasyon ng credit card upang madaling makumpirma ang checkout para sa new plan. Ito ay may bisa umpisa sa 2015-09-20 at magtatagal ng 12 months.

Kapag ni-click mo ang pangalan mo sa bandang kanan sa itaas ng iyong admin panel, tapos "Billling", makikita niyo ang detalye ng iyong billing. Ang istatus ng iyong bagong plan ay mananatiling "Open". 

 

Pagkansela ng plan habang nasa trial period

Kung gusto niyo ikansela ang plan, pumunta lamang sa iyong Dashboard, at i-click ang "View Current Plan". Dito, puwede mo i-click ang "Downgrade" upang ikansela ang pagpapatakbo ng online shop.

 

Pagkatapos, ang iyong admin panel ay malo-lock at hindi niyo na ito maa-access.

 

Pagkansela habang nasa Paid Plan

Kung nais ikansela ang paid plan, pumunta lamang sa iyong Dashboard, at i-click ang "View Current Plan". Dito, puwede mo i-click ang "Downgrade" upang ikansela ang pagpapatakbo ng online shop.

Pagkatapos, ang iyong admin panel ay malo-lock at hindi niyo na ito maa-access. 

 

Paalala: SHOPLINE ay tumatanggap lamang ng refunds sa loob ng 7 araw. Pagkaraan ng 7 araw, hindi na maaaring ma-refund kahit may natitirang buwan pa sa iyong plan.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento