Paano ako magsu-submit ng "sitemap" para makatulong sa SEO ng aking online shop?

Ang pagdagdag ng "sitemap" ay makakatulong sa pag-crawl ng search engines sa lahat ng importanteng webpages sa iyong shop at makakatulong din ito sa pag-iintindi ng search engine sa organisasyon ng kontent sa iyong website. 

Shopline ay awtomatikong gumagawa ng sitemap para sa shops ng aming negosyante at ito ay makikita sa: www.iyongshopdomain.com/sitemap.xml.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang link na ito.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento