Paano maglagay ng imahe at videos sa deskripsyon ng produkto?

May mga negosyante na gustong mabigay ng mas detalyadong paglalarawan sa kanilang produkto, tulad ng mga imahe, size charts, at videos.

 

Maglagay ng imahe sa deskripsyon ng produkto:

Step 1

Kopyahin ang URL ng imahe (nagtatapos sa .jpg/.png) o puwede niyo rin i-upload ang imahe sa Imgur para makuha ang URL.

 

Step 2

Para sa mga nag-upload sa Imgur, kopyahin ang "Direct Link".

 

Step 3

Bumalik sa iyong admin panel, pumunta sa "My Products" at i-click ang "Edit".

I-click ang "Image" sa tool box at i-paste ang URL link sa pop-up window.

Step 4

Huwag kalimutang i-click ang "Update" para lumabas ang imahe sa iyong shop.
Maglagay ng video sa deskripsyon ng produkto:

Step 1

I-upload ang video sa Youtube.

Step 2

Pumunta sa pahina ng iyong Youtube video. I-click ang "Share" at kopyahin ang code na makikita sa "Embed".


 

Step 3

Bumalik sa "Product Description", i-click ang "Toggle HTML" button sa tool box.

I-paste ang code na nakopya sa Youtube.

 


Step 4 

Huwag kalimutang i-click ang "Update" para lumabas ang video sa iyong shop.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

Pinagagana ng Zendesk