Step 5: Mag-design ng Shop

Ngayong tapos na ang basic settings para sa iyong Shop, i-update na natin ang logo at icon para mabago ang imahe ng Shop.

My Brand

Pumasok sa “My Brand” sa kaliwang sidebar.

Puwede ka pumili ng custom na domain name para sa iyong shop kapag nag-upgrade ka na sa Basic, Advanced, o Premium plan. Maaari niyo ring gamitin muna ang libreng Basic Shop Address habang na sa trial.

Pagkatapos, puwede ka mag-upload ng logo at favicon (makikita sa tabi ng pangalan ng site sa browser at sa bookmarks).

Shop Design

Pumasok sa “Shop Design” mula sa kaliwang sidebar.

                                                             

SHOPLINE ay may maraming designs at styles na puwedeng pagpilian para sa iyong Shop. Pagkatapos mo piliin ang paboritong design, i-click ang “Apply” para ma-set ang theme. Pagkatapos ma-set ang theme, puwede mo tingnan ang bagong itsura ng Shop sa “View My Shop” sa itaas na bahagi ng page. 

Kapag may nakita kayong badge na tulad sa , ibig-sabihin ang design na inapply niyo ay may maraming kulay na puwedeng pagpilian. Pagkatapos ma-apply ang theme, i-click ang “Edit” sa “Current Theme” na panel para palitan ang kulay at layout:

Iba’t ibang themes ay nagbibigay ng iba’t ibang option para sa kulay at layout. Pagkatapos pumili at mag-edit, i-click ang “Preview” para makita kung bagay sa iyong Shop. Kung nakumpirma niyo na ang theme, i-click ang “Save” at “Publish” upang ma-aaply na ang setting sa iyong shop.

 

Ganyan lang kadali magbukas ng Shop gamit SHOPLINE!

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

Pinagagana ng Zendesk