Ano ang Payment Options?

Para sa mga negosyante, ang payment options ay paraan kung paano niyo tatanggapin ang bayad ng iyong mga customers. Puwede kayo mag-set up ng Paypal, credit card, bank transfer, ATM, cash on delivery, atbp.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento