Paano malalaman ng negosyante na nagbayad na ang customer gamit bank transfer?

Puwede kayo maglagay ng detalye kung paano dapat gawin ang bank transfer sa “Payment Instructions”.

Step 1: Mag-login sa Shopline

Step 2: I-click ang “Shop Settings” -> “Payment Options”

Step 3: I-click ang “Add”

Step 4: Piliin ang “Bank Transfer”

Step 5: Puwedeng dagdagan ng detalye tungkol sa bank transfer sa “Payment Instructions”

Puwedeng ipa-alam ng negosyante ang customers na “Pagkatapos mag-bank transfer, sabihan ang negosyante sa "Shop and customer comments" na kwadrado sa pahina ng 'Orders'.”

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento