Paano i-unpublish/tanggalin ang isang produkto?

May dalawang function para ayusin ang mga produkto: “Unpublish” at “Delete”. 

 

Sa “Unpublish”, hindi makikita sa Shop ang produkto ngunit makikita pa rin sa admin panel.

I-unpublish ang isang produkto:

Step 1: Mag-login sa Shopline

Step 2: Pumunta sa “Products and Categories” -> “My Products”

Step 3: Piliin ang produkto at i-click ang “Unpublish” 

 

Sa “Delete”, matatanggal ang produkto sa Shop at sa admin panel. 

I-delete ang isang produkto:

Step 1: Mag-login sa Shopline

Step 2: Pumunta sa “Products and Categories” -> “My Products”

Step 3: Piliin ang produkto at i-click ang “Delete”

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

Pinagagana ng Zendesk