Paano lagyan ng variations ang isang produkto?

Puwede ka mag-set ng dalawang detalye (kulay at sukat) para sa variation ng isang produkto.

Pumunta sa “Products and Categories” -> “My Products” -> “Edit” -> “Quantities and Variations”.

Sa “Specification”, piliin ang “Color” o “Size” at i-click ang “Add Specification”.

Kung gusto niyo magkaroon ng dalawang specifications, ulitin lamang ang nauunang hakbang at pumili ng isa pang specification. I-click ang “Add Specification” hanggang sa sapat na ang variations.

Ilagay ang detalye tungkol sa variation, quantity, at presyo. 

(Kapag na-tsek niyo ang “Unlimited Quantity” o “All variations have the same price”, hindi niyo na kailangan mag-input ng quantity at presyo. ) 

Kung gusto niyo magkaroon ng ispesyal na specification para sa iyong produkto, puwede niyo piliin ang “Custom” sa “Specification” para makagawa ng bagong specification. 

Makakapili ng variations ang iyong customers sa “Product Page”:

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento