Paano palitan ang order status?

Tingnan at i-update ang status

Ang magagamit na options para sa bawat status ay:

            Order status: Open/Confirmed/Completed/Canceled

            Payment status: Unpaid/Paid/Refunded

            Delivery status: Unfulfilled/Fulfilled/Arrived/Collected/ Returned 

Tuwing nag-order ang customer, ang negosyante at ang customer ay makakatanggap ng email. Ang default na order status ay “open”, payment status ay “unpaid”, at delivery status ay “unfulfilled”.

Puwedeng tingnan at i-update ng negosyante ang mga status. Halimbawa, gawing “paid” ang “payment status” na “unpaid”.

Bago ikumpirma ang update, puwede ring piliin ng negosyante na magsend ng email sa customer tungkol sa update.

I-click ang “Yes” para makumpirma ang update at magsend ng email sa customer.

Search and filter orders

Puwedeng mag-set ng maraming filter para uriin ang mga order.

I-click ang “Add Filter” para pumili ng “Order Status”/”Payment Status”/”Delivery Status” at kanilang status value. Ifi-filter na ang orders pagkatapos.

Pagkatapos ma-set ang isang filter, i-click ang “Add Filter” para dagdagan ng iba pang filters para mas detalye ang pag-uuri ng orders.

 

Puwedeng dumagdag ng isang filter kada-uri ng status kaya hanggang 3 filters ang puwedeng i-set sabay-sabay.

Puwede ring maghanap ng orders gamit pangalan ng customer, phone number, email, order number, o product name kahit walang filters.

Gumawa kami ng tatlong default na tabs, “Order is Open”, “Unpaid”, “Unfulfilled”, para mas madaling makahanap ng orders ang mga negosyante.

 

Notification emails

Makakatanggap lamang ng email ang negosyante kapag may bagong order ang kanyang Shop. Kapag pinalitan ang status ng order, puwedeng piliin ng negosyante na mag-send ng email sa customer para masabihan sila tungkol sa pagbabago. Ngunit, hindi makakatanggap ng email ang negosyante tungkol sa status update.  

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento