Paano ayusin ang Shop at account settings?

Palitan ang logo at domain ng Shop

Pumunta sa pahina na “My Brand”. Duon puwede mag-upload ng Shop logo at mag-set up ng domain ng Shop. Puwede ka pumili ng sariling domain para sa iyong Shop kapag kayo’y nag-upgrade na sa Basic, Advanced and Premium plan.

Pagkatapos, puwede ka mag-upload ng logo at favicon (makikita sa tabi ng pangalan ng website sa address bar ng browser at sa bookmarks) sa susunod na panel. Puwede mo rin gamitin ang libreng Basic Shop Address na kasama sa Trial.

(Ang nire-rekomendang ispesipikasyon para sa logo at favicon ay 200x200 pixel, parisukat na imahe, at jpg/png na format.)

 

Palitan ang pangalan at email ng Shop

Pumunta sa “Shop Settings” -> “Basic Settings” at puwede na palitan ang pangalan at email ng Shop.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento