Tingnan at i-export ang impormasyon ng customers (Advanced/Premium Plan)

_____2017-09-18___12.29.24.png

 

Ito ang pangkalahatan ng customer section sa admin panel:

Tingnan ang customer information

I-click ang view sa kanang bahagi ng bawat hilera para suriin ang detalye (lenggwahe, date added, total na ginastos, telepono, at address) ng bawat customer. Lahat ng orders na ginawa ng customer ay makikita sa tabi.

Filter Customer

I-click ang “Select a Filter” para ma-filter ang customer base sa member/accept marketing/joined recently.

Puwedeng magdagdag ng lagpas sa isang filter. Halimbawa: Mga miyembro na sumali kamakailan lamang.

Makikita mo kung sino ang mga miyembro at tumatanggap ng marketing sa lahat ng iyong customers:

Export customer report (Advanced/Premium Plan Only)

Mga negosyante sa Advanced/Premium plan ay puwedeng mag-export ng customer report. I-click lamang ang “Export” sa bandang kanang kanto sa itaas ng Page at sila ay makakatanggap ng link sa kanilang email para i-download ang report. 

*Customers na nag-order bago mag-June 9, 2015 ay binibilang na member kahit hindi nila ginawa ang pagre-register.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento