Step 4: Idagdag ang Unang Produkto

Bago magdagdag ng unang produkto, tingnan muna natin kung paano nakikita ng customer ang isang produkto.

Ang display page ng produkto ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa produkto, deskripsyon, karagdagang detalye at kaugnay na produkto. Ngayon, pag-aralan natin kung paano magdagdag at mag-edit ng isang produkto.

                      

I-click ang "Products and Categories" -> "Add Products"

Dito mo ilalagay ang imahe ng iyong produkto. Makikita mo rin ang preview ng iyong produkto sa parteng ito.

Ang unang imahe ay magiging thumbnail ng produkto at ito ay madi-display sa “Shop All” na page at sa “Product Information”.

Shop All:

Impormasyon ng produkto sa checkout page:

I-click ang:  para pumili ng imahe. Puwede ka rin mag-drag-n-drop ng files sa loob ng kwadrado. I-drag ang  (nasa bandang kaliwa ng bawat imahe) para palitan ang ayos ng mga imahe.

Puwede rin mag-upload ng imahe para sa iba’t ibang kulay o sukat ng iyong produkto.  

Pagkatapos mag-upload, maaari niyo ring i-edit ang imahe gamit online editor.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

Pinagagana ng Zendesk