Paano ihahanda ang refunds/exchanges?

Ang refunds at exchanges ay dapat inaayos sa pagitan ng merchant at customer. Ang nirerekomendang paraan ay Paypal, bank transfer, at credit card transfer.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento