Kailangan ba ng merchants magbayad ng payment processing fees?

Puwedeng mag-set para ipasa ang payment processing fees sa kanilang customers.

Step 1: Mag-login sa Shopline

Step 2: I-click ang “Shop Settings” -> “Payment Options”

Step 3: I-click ang “Add”

Step 4: I-set ang paraan ng pagbabayad

Step 5: Lagyan ng payment processing fee sa “Payment Fee” at i-click ang “Update”

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento