Paano tanggalin ang Shopline Shop sa Facebook Page?

Step 1: Mag-log in sa Shopline

Step 2: Pumunta sa “Marketing”

Step 3: I-click ang “Remove”

Step 4: Mag-login sa Facebook Page

Step 5: I-click ang “Settings” -> “Applications”

Step 6: Sa hanay na may logo ng Shopline (“S”), i-click ang “x” na button

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento