Saan ko makikita ang detalye ng Shopline plans?

Kapag kayo’y hindi pa nakakapag-register ng account sa Shopline, puwedeng makita ang detalye ng mga plans sa “Pricing” sa website ng Shopline: Pricing

Kapag kayo’y may account na sa Shopline, mag-login lamang sa Shopline. Pumunta sa “Dashboard” at i-click ang “Current Plan” tapos “View Current Plan”.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento