Ano ang “Menu Navigation”?

Tinutulungan ng “Pages” at “Menu Navigation” ang merchant para mag-customize ng kanilang mga pages.

Sa “Menu Navigation”, mga negosyante ay puwedeng magdagdag ng pahina, kategorya, external na links (Facebook homepage o blog pages).

Puwede mo i-edit mga items ng “Menu” sa itaas at ibaba ng Page sa “Menu Navigation”.

I-drag ang  para palitan ang ayos ng mga items sa menu.

I-click ang “Add” para gumawa ng bagong item sa menu ng bawat section.

Ang sinusuportang category ngayon: Page, Product and Category, at External Link.

Page: Ginagamit pang-link sa pahina na ginawa sa “Pages”.

Product Category: I-didisplay ang mga produkto ng napiling kategorya. Puwede mo ayusin ang mga kategorya sa “Products and Categories” -> “Categories”

External Link: Magli-link sa external na website tulad ng Facebook.

 

Sub Menu

Puwede ka magdagdag ng sub menu items para mas marami ang pagpipilian. Ito ang itsura ng sub menu:

 

Para ayusin ang sub menu, hanapin ang “Menu” sa “Menu Navigation” page

 

I-drag ang  para palitan ang ayos ng menu items. I-click ang  para gawing sub menu item ng itaas na item.

Kung gagawing menu item ang isang sub menu item, i-click lamang ang .

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento