Paano i-publish ang produkto ng maramihan?

Pumunta sa “Products and Categories” -> “My Products”

I-tsek ang mga produktong gusto i-bulk edit. Puwede ka mag “bulk publish/unpublish”, “bulk delete”, at “bulk change categories” ng mga produkto.

Pagkatapos, i-click ang “Bulk Actions”

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento