Ano ang “Pages”? Ano ginagawa ng “Pages”?

Puwedeng gamitin ng negosyante  ang “Pages” at “Menu Navigation” para mas madaling i-customize ang mga pahina. 

Pumunta sa “Pages” at i-click ang “Add”

Puwedeng mag-set ng sariling pamagat para sa pahina; tulad ng: brand story, contacts, shop address, atbp.

Puwede rin kayo maglagay ng laman sa “Page Content” tulad ng istorya, imahe, o iba pa. Pagkatapos, i-click ang “Add”.

Pumunta sa “Menu Navigation” at i-click ang “Add”.

Sa “Menu Item Type”, piliin ang “Pages”.

Sa “Select Page/Category”, piliin ang bagong page at i-click ang “Add”.

 

Puwede rin gamitin ang “Drag and Drop” para ayusin ang mga pahina sa “Menu Navigation”.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

Pinagagana ng Zendesk