Ano ang “Pages”? Ano ginagawa ng “Pages”?

Puwedeng gamitin ng negosyante  ang “Pages” at “Menu Navigation” para mas madaling i-customize ang mga pahina. 

Pumunta sa “Pages” at i-click ang “Add”

Puwedeng mag-set ng sariling pamagat para sa pahina; tulad ng: brand story, contacts, shop address, atbp.

Puwede rin kayo maglagay ng laman sa “Page Content” tulad ng istorya, imahe, o iba pa. Pagkatapos, i-click ang “Add”.

Pumunta sa “Menu Navigation” at i-click ang “Add”.

Sa “Menu Item Type”, piliin ang “Pages”.

Sa “Select Page/Category”, piliin ang bagong page at i-click ang “Add”.

 

Puwede rin gamitin ang “Drag and Drop” para ayusin ang mga pahina sa “Menu Navigation”.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento