Ano ang SKU?

Ang SKU ay Stock Keeping Unit. Puwede ka mag-set up ng walang katulad na serial number kada-produkto. Ito ay laging ginagamit para masubaybayan ang inventory ng iyong produkto.

Puwede ring i-blangko ang SKU kung hindi niyo kailangan.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

Pinagagana ng Zendesk