Ano ang “Domain Name”?

Ang "Domain Name" ay naglo-locate ng isang organisasyon o identity sa Internet. Halimbawa, “myshop” ang domain name ng www.myshop.com.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

Pinagagana ng Zendesk